Det blir ingen utredning om att Livs bör gå samman med andra förbund. En enig kongress röstade i dag ner fem motioner på temat.

Som Arbetet tidigare berättat hade fem stora fackklubbar skrivit motioner till Livs kongress om att förbundet bör gå samman med något annat LO-förbund. Tanken var att Livs behövde en partner för att möta utmaningarna med vikande medlemsantal, och att ett större förbund skulle vara billigare och mer effektiv. När motionerna i dag debatterades på fackets kongress i Linköping var många ombud uppe i talar stolen, men alla var överens.

– Jag är stolt över att vara livsare och livsare vill jag fortsätta att vara, sa den första på talarlistan, Terese Larsson från region öst, och möttes inte bara av starka applåder utan också av medhåll från alla efterföljande.

Kongressen beslutade därmed att avslå motionerna.

Under kongressens första dag valdes också förbundsledning. Inte heller där blev det några förändringar. Samtliga i den sittande ledningen fick förnyat förtroende under en kongressperiod till.

– Jag ska göra mitt bästa för att uppfylla era förväntningar på mig och förbundet, så att jag kan se er i ögonen igen om fyra år, sade Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande som valdes för tredje gången, när han tackade för förtroendet.

Till andre ordförande valds Gerald Lindberg och Eva Guovelin valdes till tredje ordförande.