Fackanslutna kan se fram emot sänkta a-kasseavgifter. Regeringen har antagit en lagrådsremiss om en sänkning från den 1 januari 2014.

Regeringen ställer visserligen en rad krav på facken för att beslutet ska genomföras. Det så kallade yrkesintroduktionsavtalet för unga måste först falla väl ut, och dessutom måste statsfinanserna vara sunda när det slutgiltiga beslutet fattas i höstbudgeten.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tror att förslaget genomförs trots kraven.

– Jag är väldigt, väldigt glad att det kommer för det var en vansinnig idé som avgiften byggde på från början, säger han.

Han räknar med att det nu blir lättare att värva medlemmar till facket. För medlemmar i en del branscher kan sänkningen innebära lika mycket som en lönerörelse, bedömer han.

Åren efter höjningen minskade antalet fackmedlemmar med över 300 000. Uppemot en halv miljon tros ha lämnat a-kassan.