Karensdagen är orättvis och måste bort. Budskapet var tydligt i dag från Kommunals kongress, och förbundsstyrelsen fick ändra skrivningarna i sina välfärdspolitiska prioriteringar.

Debatten om Kommunals rapport Prioriteringar för en trovärdig välfärdspolitik var het i går, och beslutet om rapporten bordlades till i dag, fredag. I går handlade debatten främst om att facket skulle verka för en non profitprincip i välfärden. Som Arbetet tidigare har berättat fick kongressen förbundsstyrelsen att ändra mening på den punkten.

I dag fortsatte välfärdsdebatten när motioner om att avskaffa karensdagen diskuterades. Förbundsstyrelsen hänvisade till sina välfärdsfärdspolitiska prioriteringar där ett förslag på karensavdrag lyfts fram. I stället för att förlora en dagsinkomst skall man förlora en femtedel av en veckolön, för att motverka orättvisa inkomstbortfall för personer med långa arbetspass.

Men det var inte bra nog, ansåg flera kongressombud. Malin Ragnegård från Bergslagen konstaterade att Kommunals medlemmar drabbas oskäligt hårt av karensdagen eftersom de till skillnad från många tjänstemän inte kan jobba hemma om de blir småsjuka. De har också ofta jobb där risken för smitta är stor.

Hon ansåg att förbundet måste verka för att slopa karensen helt, och att beslutet var viktigt för att visa medlemmarna var förbundet står.

Kommunals ordförande Annelie Nordström framhöll att Kommunals tidigare kongresser redan fattat ett sådant beslut, men att det inte var den viktigaste frågan att prioritera för stunden.

– Vår bedömning är att det är viktigare att höja taket i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen just nu.

Hon vände sig emot att flera talare ville bifalla motionerna bara för att visa Kommunals goda vilja i frågan.

– För mig är det resultaten för medlemmarna som är det viktiga. Om vi bara ska vilja en massa utan att nå resultat så kommer vi att tappa i förtroende, sa hon.

Innan kongressen fattade beslut om motionerna kom förbundsstyrelsen dock med ett kompromissförslag som vann kongressens gillande.

I stället för att bifalla motionerna ändrades texten i prioriteringarna för en trovärdig välfärdspolitik. Gårdagens beslut om att Kommunal ska verka för att en non profitprincip ska gälla i välfärden skrevs in, och även att Kommunal på lång sikt ska verka för att karensdagen avskaffas samt att införandet av karens-avdrag kan vara en väg dit.

Kongressen godkände därmed Kommunals prioriteringar som också innehåller förstärkta resurserna till välfärdstjänsterna, ett höjt statsbidrag för att förstärka bemanningen inom vård och omsorg, och höjda tak i sjuk– och arbetslöshetsförsäkringen.