I en ny rapport har Saco gått igenom hur lagen om anställningsskydd, las, används i praktiken.

Slutsatsen är tydlig: Borgerliga politikers och Svenskt Näringslivs myter om hur las fungerar har ingen grund i verkligheten.

Till synes mot bättre vetande driver de ändå ett ständigt krig mot de påstådda svårigheterna att säga upp folk och mot de turordningsregler, ”sist in först ut” som lagen föreskriver, trots att lagen i den konkreta verkligheten tillämpas på ett för företagen mycket gynnsamt vis.

Tvärtom konstaterar Saco att arbetsgivare regelmässigt – och på senare år allt lättare – kan tillgodogöra sig den kompetens de behöver när anställda sägs upp.

Frågan är då varför alliansen och arbetsgivaren fortsätter kriget mot las, trots att de negativa effekter de talar om inte existerar.

Avsikten måste naturligtvis vara att de vill försämra anställningsskyddet ännu mer. Trots de senaste årens nedmontering av anställningstryggheten är Svenskt Näringsliv inte nöjda.

Och då är det naturligtvis enklare att propagera för ytterligare försämringar om myten om Las negativa följder utmålas som sanning.

Martin Klepke