Patric Nelson.

Foto: Rickard Nilsson

Patric Nelson, klubbordförande på Scan Kristianstad, är en av dem som skulle vilja se Livs gå ihop med något annat fackförbund. Det skulle ge mer styrka, tror han.

 

Livs bör gå samman med något annat förbund, anser flera stora Livsklubbar i motioner till förbundets kongress som inleds i helgen.
– Jag tror att vi får avslag, men hoppas att det i alla fall startar en diskussion, säger ­Patric Nelson, klubbordförande för Scan Kristianstad.

Livsklubben på Scan i Kristianstad ligger bakom en av de sammanlagt fem motioner som vill att Livs ska slås samman med något annat förbund.

– Fackligt arbete bygger på styr­ka. Vi är rädda för att vi tappar styrkan i takt med att vi tappar medlemmar, och då är det här en väg att gå, säger Patric Nelson.

Livsmedelsbranschen i Sverige krymper dels på grund av rationa­liseringar, dels för att verksamhet flyttar utomlands. Färre medlemmar ger mindre intäkter till facklig verksamhet.

En sammanslagning till ett större förbund skulle vända trenden, anser klubbarna bakom motionerna. Två av dem föreslår IF Metall eller Handels som lämpliga partners.

Förbundsstyrelsen anser dock att Livs kan vända den negativa medlemsutvecklingen på egen hand genom att bli bättre på att värva och behålla medlemmar. Styrelsen tycker också att verksamheten i Livs fungerar bra och att kostnaderna är tämligen låga.

”Kontentan av att gå upp i ett annat förbund kan mycket väl bli att medlemmarna inte får sänkt avgift men däremot sämre förmåner och medlemsnytta”, skriver styrelsen i sitt utlåtande som föreslår att kongressen avslår motionerna.

Debatten om förbundets framtid kommer att bli en av de heta frågorna under de sex dagar som Livs håller kongress i Linköping. Totalt ska beslut tas om 161 motioner. De handlar om allt ifrån lokala lönesystem, sjukförsäkring och a- kas­se­nivåer till billigare tandvård och permission för att avliva husdjur.

Nya stadgar ska antas och rapporter om ekonomi, arbetsmiljö, jämställdhet och den nya organisationen ska behandlas. Kongressen ska också diskutera ett nytt program som handlar om utmaningar för livsmedelsindustrin i Sverige.

Dessutom kommer val att hållas, men inga förändringar väntas i Livs ledning. Valberedningen föreslår att den sittande förbundsledningen får förlängt förtroende och inga andra har nominerats till posterna.

Livs kongress

Kongressen hålls den 1–5 juni i Linköping.

Den ska besluta om 161 motioner, fem kongressrapporter, nya stadgar och välja förbundets ledning.

Till kongressen kommer 207 kongressombud. 53 av dem är kvinnor, vilket motsvarar 26 procent.

Ombudens medelålder är 43 år. Det yngsta ombudet är 20 år och det äldsta 66 år.

Vid årsskiftet hade förbundet 32 000 medlemmar.