Försäkringskassan förbättrar stödet till sina handläggare, så att det blir tydligare hur uppgifter som kommer fram i gruppkonsultationer i medicinska frågor ska dokumenteras.

Vid gruppkonsultationerna, som infördes 2009, träffar handläggarna Försäkringskassans egna läkare för att få hjälp att förstå och bedöma medicinsk information i sjukpenningärenden.

Konsultationerna är muntliga – men om de tillför nya uppgifter som har betydelse för beslutet om sjukpenning eller sjukersättning, så ska dessa dokumenteras skriftligt.

I en del fall har dock den regeln inte följts. Personer som nekats sjukpenning har inte kunnat läsa sig till på vilka grunder beslutet har fattats. I februari i år riktade Justitieombudsmannen (JO) skarp kritik mot arbetssättet, och sa att det över huvud taget inte lämpar sig för konsultationer i enskilda ärenden. När Försäkringskassan rådfrågar läkare i enskilda ärenden borde förfarandet alltid vara skriftligt, ansåg JO.

Försäkringskassan utvecklar nu anvisningarna till sina handläggare, så att de blir tydligare kring hur nya uppgifter som påverkar beslut i enskilda ärenden ska dokumenteras. Det skriftliga stödet för handläggarna ”kommer framöver att revideras”, enligt det beslut som Försäkringskassan fattat i dag, fredag.

– Om något nytt tillförs som har betydelse för utgången av ärendet ska det dokumenteras. Den regeln har alltid gällt. Nu blir det tydliggjort vad som kan anses vara nytt i ärendet, säger Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson.

Tidigare har gruppkonsultationerna haft två syften: dels rådgivning i enskilda fall, dels att öka handläggarna kunskaper i försäkringsmedicinska frågor mer generellt. I fortsättningen rennodlas syftet till att enbart vara konsultation i enskilda ärenden.

Dagens beslut är ett principbeslut. Inom två veckor ska det formaliseras och gå ut som ett internmeddelande till handläggarna.

Claes Jansson, chef för försäkringsenheten vid LO-TCO Rättsskydd, har kritiserat gruppkonsultationerna. Innan han har sett hur anvisningarna till Försäkringskassans handläggare förändras vill han inte kommentera dagens beslut närmare, men undrar vart JO:s krav på att förfarandet alltid ska vara skriftligt tog vägen.