Utrustad med en förmåga att fokusera på lösningar i stället för problem, tar undersköterskan Sara Sjödin från Härnösand plats i Kommunals förbundsstyrelse.
– Jag vill att fler ska känna att vi är det vinnande laget säger hon.

Foto: Bertil Enevåg Ericson

Foto: Bertil Enevåg Ericson

Sara Sjödin strålar av glädje minuterna efter att Kommunals kongress valt in henne i förbundsstyrelsen. Ända sedan hon i tisdags fick reda på att valberedningen tänkte föreslå hennes namn har hon varit nervös.

– Det här är helt ofattbart. Jag är verkligen överväldigad nu. Det är så stort att bli folkvald och få förtroendet att företräda medlemmarna.

Det hon mest ser fram emot är möjligheten att få vara med och påverka saker så att det blir bättre för medlemmarna. Några konkreta hjärtefrågor har hon svårt att peka ut. Hon brinner snarare för de fackliga värderingarna och grundtanken om rättvisa och solidaritet som genomsyrar det mesta.

Med sina 27 år blir Sara Sjödin yngst i den nya förbundsstyrelsen, och hon tycker att ungdomsfrågor är viktiga, även om hon har svårt att definiera vilka frågor det rör sig om.

– Det är egentligen samma fackliga frågor som för alla andra men det gäller att formulera dem så att de når fram till unga. Vi måste öppna upp facket och bjuda in mer för att unga ska känna sig delaktiga säger hon.

Hennes eget engagemang har hon med sig hemifrån. Båda föräldrarna är fackligt engagerade och det var därför naturligt för Sara Sjödin att gå med i Kommunal när hon var 16 år och gick omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. Ett år senare var hon ungdomsansvarig i Kommunals sektion, och hon fortsatte det fackliga arbetet när hon började jobba inom hemtjänsten.

– Jag gillar vi-känslan i facket. Betydelsen av att vara med och att vi tillsammans ger varandra styrka, säger hon.

Hon är också politiskt engagerad och sitter i kommunfullmäktige och arbetslivsnämnden för Socialdemokraterna i Härnösand. Men det politiska engagemanget lägger hon nu åt sidan.

– Jag vill gå in i det här med 100 procent nu. Som politiker ska jag företräda alla, nu ska jag fokusera på att företräda Kommunals medlemmar säger hon.

Kommunals styrelse utökades genom en stadgeändring i går från 13 till 17 ledamöter. Av de 17 som valdes i dag är tio nya på sina poster.