Arbetsskadorna ökar i samtliga branscher och för tredje året i rad, visar Arbetsmiljöverkets årliga rapport om anmälda olyckor och sjukdomar. Däremot minskar dödsolyckorna – med en olycka i månaden.

Ökningen av anmälda arbetsskador gäller alla typer av skador utom färdolyckor från och till arbetet. Förra året anmäldes 31 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Motsvarande siffra för 2011 var 29 000. Arbetsskador utan sjukfrånvaro ökade från 53 000 till 58 000.

Även anmälda arbetssjukdomar ökade. Det har däremot skett en glädjande utveckling i den svarta statistiken över dödsolyckorna, som Arbetet kunde skriva om redan i oktober i fjol. Förra året dog 45 personer i jobbet, vilket är 12 personer färre än 2011.

Anmälningar av arbetsskador och arbetssjukdomar ökade även i förhållande till hur många som arbetar, och ökningen gäller för både män och kvinnor.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg känner stor oro för att ökningen hållit i sig tre år i följd.

– Den här utvecklingen måste brytas. Arbetsgivarna som har huvudansvaret för arbetsmiljön måste ta de här signalerna på fullaste allvar.

Bland kvinnor är anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 anställda högst för dem som är 55 år eller äldre. För män är den högst bland ungdomar, 16 till 24 år.

Förlorad kontroll av maskiner och verktyg är den vanligaste orsaken till olyckor bland män, medan fallolyckor är vanligast bland kvinnor.

Drygt 40 procent av de anmälda arbetssjukdomarna orsakas av fysisk belastning, det vill säga tunga lyft eller ensidiga och snedvridna arbetsställningar. Organisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdom och ligger bakom var fjärde anmälan.

Källa: Arbetsmiljöverket

Källa: Arbetsmiljöverket