20 år efter beslutet om individuella löner tänker Kommunal nytt. Klockan 20.30 i kväll klubbade kongressen igenom beslutet om en ny lönepolitik.

Båda individuella löner och tarifflöner ska finnas kvar, men Kommunal lanserar också ett nytt, tredje lönesystem med industrin som förebild.

Facket ska förhandla fram lönetrappor på arbetsplatserna. Erfarenhet, kompetens och utveckling ska innebära att folk tar kliv uppåt i lönetrappan.

–  Den lönepolitiska utredningen får mig att drömma om en bättre framtid för medlemmarna, sa Christina Dahlström, ordförande i Kommunals avdelning Vänerväst.

–  Vi har drömt i många år om att det individuella lönesystemet är bra och ska ge oss bättre löneutveckling. Hur länge ska vi fortsätta drömma? undrade Lena Ezelius, ombud från Stockholm.

Debatten rörde sig mellan dessa två extremer – å ena sidan de som tror på en underbar framtid och å andra sidan de som ställde 90-talets drömmar mot den krassa verkligheten.

Sedan dess har Kommunals medlemmar knappt haft någon löneglidning alls.

I huvudsak fick den lönepolitiska utredningen ändå högt betyg, även från de luttrade. Det de saknar är framför allt handfasta verktyg för att hjälpa de lokala förhandlarna att få motspänstiga arbetsgivare att gå med på att teckna lokala kollektivavtal om trappsteg som belönar erfarenhet och kompetens.

– Arbetsgivarna vet att det innebär löneglidning. Därför säger de nej, sa Ulf Bjerregaard, ombud från Stockholm.

Kritikerna ville ha mer av det som Kommunals ledning redan jobbar på – verktyg och redskap för att omsätta orden i handling.

Avtalssekreteraren Lenita Granlund berättade att Kommunal ska se över samtliga 65 centrala kollektivavtal för att ta reda på hur de ska förändras, för att skapa förutsättningar för en bättre lönepolitik och bättre löneutveckling för medlemmarna.

Kommunal ska starta utbildningar, ta fram handböcker och ett webbaserat system för yrkesutveckling. De lokala förhandlarna ska få it-baserade stöd.

Den nya lönepolitiken innebär att varje bransch, ibland varje avtalsområde, väljer vilket lönesystem som passar bäst – individuella löner, tarifflöner eller en lönetrappa.

Johan Ingelskog, chef på Kommunals löner och arbetsrätt, underströk att den nya politiken ställer stora krav på alla i Kommunal, både centralt och lokalt.

– Ett nytt system för befattningslöner måste förhandlas fram på arbetsplatsnivå. Bara då kan det fungera, sa han.

Den nya strategin innebär också att Kommunal ska bli bättre på att kolla att kollektivavtalen verkligen efterlevs. Det ställer krav på fackets folk lokalt att hålla koll på varje arbetsplats.

Dessutom ska facket vara med och förhandla om lönerna för alla nyanställda. Orsaken är erfarenheterna hittills som visar att en stor del av den lokala potten går åt till att höja lönerna för nyanställda som kommit in på för låga löner.