Micke Lingåker, Kommunal.

Foto: Bertil Enevåg Ericson

Micke Lingåker fick halva kongressen med sig.

 

Kommunal ska utreda en ny sorts medlemskap för säsongsanställda. Ledningen åkte på ett halvt bakslag på kongressen.

Omröstningen slutade 99–99. Förbundskassören Anders Bergström löste dilemmat med ett snabbt beslut:

– Vi utreder!

Ombuden Micke Lingåker och Lowisa Anderzon, båda Stockholm, kom med var sitt engagerat inlägg och fick halva kongressen med sig. Det räckte.

Förslaget om att utreda säsongsmedlemskap kommer från Kommunals sektion Väst i Stockholm, som organiserar många i den gröna sektorn. Men det är svårt att organisera de som behöver facket mest – säsongsarbetarna.

Det är helt för krångligt i dag. Många kommer tillbaka år efter år. För att vara med i Kommunal måste gå in i och sedan ut ur facket varje år.

Micke Lingåker pekade på att 17 000 migrantarbetare kom till Sverige 2012, enligt Migrationsverket, plus tolv procent på ett år. Många av dem har usla arbetsvillkor, de diskrimineras och arbetar ibland under slavliknande villkor.

– Vi måste hjälpa våra kamrater så att de har möjlighet att överleva på sina arbetsplatser, sa Lowisa Anderzon.

Kongressens beslut innebär att Kommunal ska utreda om det går införa ett säsongsmedlemskap. Det ska enbart gälla medlemskap i facket, med eller utan försäkringar. Säsongsarbetarna ska inte bli medlemmar i a-kassan. De hinner ändå inte kvalificera sig för ersättning därifrån.