Arbetsmiljöverket förbjuder ett assistansbolag i Göteborg att anlita 17-åring för vård av brukare med psykisk funktionsnedsättning. Beslutet är unikt och bygger på de nya reglerna för minderåriga som började gälla den 1 februari i år.

Det rör sig om en gymnasieelev som sannolikt är syster till brukaren. Enligt mamman finns inget ”kraftigt utåtagerande” beteende hos brukaren, det vill säga sonen. Visserligen får han utbrott ibland, men detta ska inte tolkas som ett farligt beteende utan snarare som trots. Annars är han lugn.

I anställningsavtalet står dessutom: inga tunga lyft, inget ensamt arbete och inga arbetstider som hindrar skolarbetet. Mamman påpekar också att brukaren känner sig trygg med 17-åringen och detta är viktigt för kontinuiteten.

Men Arbetsmiljöverket slår fast att brukaren har en svår psykisk utvecklingsstörning, något finns med på den nya listan över förbjudna arbeten för minderåriga.

– Även tidigare har vi förbjudit ett företag att anlita minderåriga som personliga assistenter, även om beslutet aldrig prövades rättsligt, säger Eva Karlsson, som handlagt ärendet.

När de gamla föreskrifterna skrevs i mitten av 1990-talet var systemet med personlig assistans mycket nytt.

– Vi hade över huvud taget inte tänkt att företagen skulle anlita minderåriga för den här typen av jobb.

Men sedan den 1 februari finns alltså personlig assistans med på listan över arbeten som inte är tillåtna för minderåriga.

Det finns dock ett par undantag. Förbudet gäller inte minderåriga som gått gymnasieprogram eller motsvarande där arbetsuppgifterna ingår i utbildningen. Eller om arbetet är en del av elevens utbildning.

Det har ingen betydelse att arbetstagaren är en nära anhörig till brukaren.

– Det är ingen förmildrande omständighet, säger Eva Karlsson. Att vara personlig assistent är bland det svåraste som finns. I det här fallet kan det bli svårt för det friska syskonet att skilja på arbetstagarrollen och syskonskapet.

Visserligen kan det vara svårt att dra någon slags gräns inom familjen, men samtidigt åberopar mamman att systern har mycket god kännedom om sin bror och vet hur han fungerar.

Tar Arbetsmiljöverket hänsyn brukarens behov?

– Jo, säger Eva Karlsson. Men man också vända på resonemanget; som syskon kan du gå ifrån när du inte klarar av jobbet, men det kan du inte som arbetstagare.

Arbetsmiljöverkets förbud gäller omedelbart och innebär att familjen kan tvingas betala 5 000 kronor i vite varje gång 17-åringen hjälper sin bror.

Innebär beslutet att man måste ha fyllt 18 för att få jobba som personlig assistent?

– Ja, så är det om det rör sig om brukare med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.