0666loggaI dessa dagar, när lokala upplopp väcker undran om samhället håller på att gå upp i limningen, råkar det komma ut en mycket läsvärd intervjubok med sociologen Zygmunt Bauman, alltid på de utkastades sida. Korta kapitel med vindlande svar på välställda frågor. Bauman såg plundringarna i England 2011 som en förlängning av konsumtionssamhället, och i På konsumtionsindustrins soptipp gör han bland annat följande tillbakablick:

”Deras myteri var en planerad, osammanhållen spontan explosion av samlad frustration som bara kan förklaras med ’på grund av’ inte ’med avsikt att’; jag betvivlar att frågan ’till vilken nytta’ spelade någon roll i denna destruktiva orgie.”

På konsumtionsindustrins soptipp. Om ungdomar, utbildning och utstötning

Författare: Zygmunt Bauman i samtal med Riccardo Mazzeo
Översättning: Annika Ruth Persson
Förlag: Daidalos