Justitieombudsmannen, JO, hinner inte med alla klagomål på Försäkringskassan. Därför utreds en ny kontrollmyndighet som ska garantera rättssäkerheten inom socialförsäkringen.

Den som nekas sjukpenning, föräldrapenning eller någon annan ersättning kan begära att Försäkringskassans beslut omprövas, och sedan driva sitt krav i domstol. Men den som är missnöjd med själva handläggningen av ett ärende har bara justistieombudsmannen (JO) att vända sig till.

Och det räcker inte, anser JO själv. För några år sedan vände sig JO till riksdagen och påtalade att klagomålen på Försäkringskassan och i viss mån Pensionsmyndigheten har blivit allt fler, och tar orimligt mycket tid för JO.

JO är riksdagens ombudsman, som står fri från de statliga myndigheterna för att kunna granska dem. När JO griper in och granskar klagomål på Försäkringkassan är det därför en ”extraordinär” tillsyn. En ”ordinarie” väg att ta upp enskilda människors klagomål inom socialförsäkringsområdet finns alltså inte, och det är egentligen häpnadsväckande, anser JO.

Det här har fått riksdagen att reagera. 2012 sa riksdagen att behovet av bättre tillsyn över myndigheterna inom socialförsäkringsområdet måste utredas. Nu, ett drygt år senare, tillsätter regeringen en sådan utredning.

Det är visserligen inte länge Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) bildades. Men ISF, som tillkom 2009, granskar bara Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbetssätt i stort, till exempel deras säkerhetsrutiner och allmänna effektivitet. Alltså inte rättssäkerheten i enskilda ärenden.

Utredningen kan landa i att ett nytt, fristående tillsynsorgan behövs. Ett alternativ kan vara att myndigheterna själva bygger ut sin granskning av hur enskilda ärenden handläggs. Utredningen ska vara klar senast den 1 april 2014.