Eurokris och arbetslöshet får framför allt män från andra länder att komma till Sverige för att söka jobb. Här blir de snabbt hemlösa när jobben och därmed inkomsterna uteblir. Hälften sover utomhus eller i tält, bil eller husvagn.

– EU-migranternas utsatthet är stor samtidigt som kommuner och myndigheter inte möter den här gruppens rätt att få sina basbehov tillgodosedda, säger Birgitta Hedlund Kenttä, utredare på Socialstyrelsen.

De som kommer har inte varit hemlösa tidigare, men de blir hemlösa i Sverige. Åtta av tio är män. Medelåldern är 38. Majoriteten kommer från Rumänien. Därefter kommer Polen och Spanien.

Enligt EU-lagstiftningen har EU-medborgare och folk med tillräcklig anknytning till andra EU-länder rätt till socialtjänstens service i den kommun där de befinner sig. I verkligheten får fyra av fem någon sorts hjälp av kyrkor och ideella organisationer.

Socialstyrelsens har kartlagt hemlösheten i Sverige tidigare. Resultaten visar att hemlösheten bland utrikes födda ökade mellan 2005 och 2011.

EU-medborgarna var inte med i siffrorna den gången. Därför har Socialstyrelsen gjort en ny kartläggning av deras villkor. Alla landets kommuner fick svara på en enkät. Enligt svaren var 370 EU-migranter hemlösa när kommunerna mätte, ett dygn i november 2012.

Socialstyrelsen tar siffran med en stor nypa salt. Både frivilligorganisationerna och kommunerna själva tror att siffran är högre.

– EU-migranterna är rörliga och flyttar runt i landet och till andra länder i jakten på arbete. Därför är det svårt att få fram ett exakt antal, säger Annika Remaeus, projektledare för Socialstyrelsens arbete med den nya rapporten.

Enligt rapporten är arbetslöshet den viktigaste orsaken till hemlöshet. Bara var femte hemlös får lön från arbete. Ungefär var tredje försörjer sig som gatumusiker eller genom att tigga.