Många äldre sitter kvar i stora lägenheter och villor mot sin vilja. Både de själva och samhället tjänar på om de får möjlighet att flytta tidigare. Men då krävs det alternativ till dagens äldreboenden.

KTH-forskaren Maria Kulander kommer fram till en slutsats som går på tvärs mot den svenska äldrepolitiken i en licentiatuppsats om när gamla människor flyttar.

– Om de får möjlighet att flytta tidigare frigörs villor och större lägenheter. Det öppnar möjligheter för barnfamiljer, säger hon.

Hon hänvisar också till Storbritannien. Där får de gamla information om vilka alternativ som står till buds. Därmed kan de lättare fatta beslut. Och resultatet är att fler flyttar tidigare.

– Det har lett till minskade vårdkostnader i och med att färre gamla ramlar i sina hem. Fallskadorna har minskat, berättar Maria Kulander.

I Sverige är det ett stort steg att flytta hemifrån till ett äldreboende. I de flesta kommuner måste man vara rejält skröpligt för att överhuvudtaget få en plats. Det som behövs är fler alternativ mittemellan eget boende och institution.

75-åringar som tycker att bostaden är alldeles för stor ska ha någonstans att ta vägen. Då behövs det fler bostäder för 55-plusgenerationen och fler trygghetsboenden för de som är lite äldre.

Det tjänar både individerna och samhället på.

– Jag tror inte att politiker och tjänstemän tittar på hela kostnaden. De tittar på kostnaden för äldreboenden för sig, konstaterar Maria Kulander.

I Sverige är den gängse bilden att gamla vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Det är en sanning med modifikation. Det såg Maria Kulander när hon besökte olika äldreboenden i Gävle. En del av de gamla hade försökt få plats flera gånger tidigare, men de hade fått vänta tills de var så sjuka och skröpliga att de helt enkelt inte kunde bo kvar längre.

Maria Kulander efterlyser både information i god tid till pensionärer och någon sorts bidrag, som gör det möjligt att flytta till en bostad som är anpassad för äldre.