Fastighets och Pacta kom inte överens. I morse bröt konflikten ut för de anställda på kommunala bostadsbolag.

– Vi är fruktansvärt besvikna på att arbetsgivarna inte är beredda att teckna ett avtal på samma nivå som vi tecknat våra andra avtal inom fastighetsskötsel, säger Hans Öhlund, Fastighets ordförande.

Trots att Fastighets sa nej till ett medlarbud redan i söndags arbetade medlarna vidare med att försöka ena parterna under gårdagen. Förhandlingarna pågick långt innan på kvällen innan Pacta klockan 22:30 lämnade förhandlingarna.

– Det kom väldigt plötsligt. Medlarna berättade bara för oss att Pacta gått hem, trots att vi satt hos dem. Ibland är det visst värden som går först, säger Hans Öhlund.

Enligt honom går det inte att peka på någon speciell punkt där parterna är oense, utan att de inte lyckats komma överens om helheten. Ett problem har dock varit att Pacta bara velat ge 1 700 kronor på 37 månader och inte på 36 månader, vilket Fastighets krävt.

– Det är beklämmande att en arbetsgivarorganisation för allmännyttiga bostadsbolag försöker konkurrera med andra arbetsgivarorganisationer på fastighetssidan genom sämre villkor för de anställda, säger Hans Öhlund.

Att förhandlingarna nu avbrutits innebär att konflikten som Fastighets varslat om bröt ut i morse klockan 06:00. Konflikten innebär en blockad mot övertid, nyanställningar och inhyrning på alla arbetsplatser på avtalsområdet. Dessutom har vissa yrkesgrupper på fem bostadsbolag tagits ut i strejk. Totalt är det runt 50 personer som nu strejkar.

– Konflikten har ju brutit ut, så nu är det upp till arbetsgivarna att ta kontakt med oss om de vill lösa det här, annars får vi se hur vi går vidare, säger Hans Öhlund.

Pactas vd Klas Bergström, vill inte kommentera varken vad det var som ledde fram till konflikten, eller hur de nu går vidare.

– Vi har viss kontakt med medlarna och vill inte gå in på några detaljer i nuläget, säger han.

Han beklagar dock att konflikten brutit ut.

– Vi tycker givetvis att det är olyckligt att det blivit så här och hoppas att det ska drabba tredje man i så liten utsträckning som möjligt.

Fakta: Följande företag och yrkesgrupper berörs av strejkvarslet:

1. Bostads AB Vätterhem i Jönköping. Strejken gäller reparatörer.

2. AB Bostäder Borås i Borås, strejken gäller reparatörer och maskinister.

3. Karlstads Bostads AB i Karlstad, strejken gäller allt arbete vid arbetsplats Park 124, Signalhornsgatan 124.

4. Telgebostäder AB i Södertälje, strejken gäller reparatörer och hantverkare.

5. Salabostäder AB i Sala, strejken gäller reparatörer.