Byggkonflikten blåstes av innan den hann bryta ut. I går tecknade Byggnads ett nytt treårigt avtal för maskinförarna.

I dag klockan 06:00 skulle 200 kran- och maskinförare ha gått i strejk, men konflikten behövde aldrig bryta ut. I går kväll enades Byggnads och Maskinentreprenadföretagen (ME) om ett nytt treårigt avtal.

Göran Tinglöv, som är chef för Byggnads avtalsenhet säger att han är nöjd med helheten i avtalet.

– Vi är mest glada åt att vi lyckades bromsa arbetsgivarnas iver att försämra villkoren avtalet, säger han.

Han nämner till exempel förslag om från ME om ändrad lärlingsersättning och reseersättning som facket lyckats avstyra. När det gäller lönerna är han inte fullt så nöjd.

– När det kommer till pengar tycker man alltid att man kunde ha fått mer, men under de förutsättningar som fanns så gick inte det, säger han.

Grundlönen kommer att höjas i paritet med Byggavtalet, vilket varit ett av fackets krav. Det innebär enligt Göran Tinglöv att de höjs med 12,50 kronor i timmen, till 149 kronor, på tre år. De utgående lönerna kommer att höjas något mindre.

Facket har också fått igenom ett krav på ökad arbetstidsförkortning. Vid avtalsperiodens slut kommer de anställda ha 40 timmar arbetstidsförkortning.

Det Byggnads fått backa på är dels att arbetstidsförkortningen inte ökas direkt och dels företags krav på utökad utlåning. I det nya avtalet kan anställda lånas ut till andra företag i tio dagar vilket är dubbelt så länge som i det gamla avtalet.

– Arbetsgivarna hade å andra sidan krävt 20 dagar, och tio dagar är vad vi har i Byggavtalet, säger Göran Tinglöv.

Enligt Maskinentreprenadföretagen ligger uppgörelsen exakt på märket. Avtalet löper från den 1 maj i år till den sista april 2016.