Fyra av tio kvinnor som utsätts för långvarig stress får fysiska besvär, visar ny forskning från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Forskarna har följt omkring 1 500 kvinnor sedan slutet av 1960-talet. Deras senaste studie visar att var femte medelålders kvinna upplever ständig eller återkommande stress.

Forskarna ser ett tydligt samband mellan stress och fysiska besvär.

Bland de kvinnor som rapporterade stress hade 40 procent psykosomatiska symtom i form av värk och smärta i muskler och leder, 28 procent led av huvudvärk eller migrän och lika stor andel rapporterade besvär med mage eller tarm.

Forskarna har kunnat följa alla de 1 500 kvinnor som medverkade vid undersökningens början 1968 fram till i dag, inklusive uppgifter om dödsorsak. Studierna visar dock inga tydliga tecken på att stress ger ökad risk för att dö i förtid.

Samtidigt visar europeisk statistik att 40 miljoner européer plågas av arbetsrelaterad stress. Förra året inspekterade arbetsmiljömyndigheterna cirka 10 000 arbetsplatser runt om i Europa för att granska den psykosociala arbetsmiljön. På 66 procent av arbetsplatserna ställde myndigheterna krav på åtgärder.

– Det är en alldeles för hög siffra, i synnerhet med tanke på att en god arbetsmiljö är en nyckelfaktor för att vi ska orka jobba längre upp i åren för att kunna bibehålla välfärden runt om i Europa, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg i en kommentar till inspektionskampanjen.

I samband med kampanjen, som genomfördes i totalt 26 EU-länder, granskade Arbetsmiljöverket drygt 200 arbetsplatser inom hälso- och sjukvården, främst vårdcentraler, sjukhus och äldreboenden.

Granskningen visar att cirka hälften av arbetsgivarna inte hade gjort någon riskbedömning alls eller hade brister i bedömningen av de psykosociala riskerna.

Arbetsrelaterad stress är en av de vanligaste orsakerna till sjukdom enligt statistik från Eurofond. Mest utsatta är sjukvårds- och hälsosektorn.