I morgon bitti bryter konflikten vid kommunala bostadsbolag ut om medlarna inte lyckas ena parterna i dag. Det tidigare medlarbudet ratades av Fastighets.

I fredags fick Fastighets och arbetsgivarorganisationen Pacta, det som skulle ha varit medlarnas slutgiltiga bud. Fastighets sa i går, söndag, nej till budet. Pacta behövde därmed inte svara, men på sin hemsida skriver arbetsgivarna att de var villiga att säga ja till budet.

I och med att medlarnas slutbud inte accepterades frånträdde medlarna sitt uppdrag under eftermiddagen igår, men de fick bara en kort paus. Redan i går kväll kontaktades de av Pacta som bad dem fortsätta medlingen. Parterna är nu kallade till medlarna igen klockan 14:00 i dag.

Det Fastighets och Pacta varit oeniga om i förhandlingarna är bland annat avtalets längd och löneökningarna. Fastighets har krävt 1 700 kronor på 36 månader, medan arbetsgivarna velat ge samma belopp på 37 månader. Facket har också krävt en individgaranti i avtalet så att alla garanteras löneökningar, vilket arbetsgivarna sagt nej till.

Om parterna inte enas i dag bryter konflikten ut imorgon bitti klockan 06:00. Då startar en blockad mot övertid, nyanställningar och inhyrning hos alla Pactas medlemsföretag på avtalsområdet. Dessutom tas runt 50 personer på fem kommunala bostadsbolag ut i strejk.