Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Det blir Christina Colclough som tar över som ny generalsekreterare för Nordens fackliga samorganisation (NFS) då Loa Brynjulfsdottir lämnar posten och blir internationell chef för LO.

Hur kommer vi att märka att du tar över?

– I början kommer ni inte att märka det. Min första tid ska jag åka runt och lära känna medlemsförbunden. Efter ett tag tror jag dock att vi blir mer offensiva och tydligare i medier och gentemot politiker.

Vem är du?

– Jag är 39 år och är född i England men har bott i Danmark och sedan fem och ett halvt år i Sverige. Jag har precis doktorerat på Köpenhamns universitet och skrivit en avhandling om det sociala kapitalet i ett multinationellt företag.

Vad händer i det fackliga Norden nu?

– Finanskrisen har gjort att det blivit otryggt på arbetsplatserna.

Du leder själv just nu NFU, de finansanställdas nordiska fack. Hur är det att företräda medlemmar som anklagas för att ha orsakat krisen?

– Det är ett stort fel att tänka så. Det är ju inte medlemmarna som orsakat krisen utan ledningarna i företagen men vi allihop har en del skuld till det som hänt.

Du har jobbat i PR-branschen tidigare. Hur ska då få journalister att göra som du vill?

– Det är inte säkert att det är journalister jag ska påverka utan vi ska bedriva opinionsbildning och påverka politikernas syn på till exempel hur unga ska få plats i arbetslivet.

Vad ska du göra i sommar?

– Jag ska för första gången på sex år ha semester och hälsa på familjen som bor på olika ställen i Europa. Sen ska jag vara i Sverige en del och åka till Island.