Efter att ha läst LO:s nya rapport om konkurrens med arbetskraftskostnader inom EU finns bara en slutsats att dra:

Systemet hotar EU:s hela ekonomiska tillväxt.

I dag har vi ett system som möjliggör för företag att köpa arbetskraft där det är billigast, betala skatt där det är mest förmånligt och med denna ”smutskonkurrens” slå ut sedan länge etablerade företag, inte bara i Sverige utan i en rad EU-länder.

Hittills är det främst facken som har reagerat då systemet gör det svårt att upprätthålla fungerande kollektivavtal. Men även stater och seriösa företag har all anledning att reagera.

Vilket företag kan ta upp kampen mot en firma som baserar sin konkurrens inte på kvalitet utan på ett schackrande med utstationeringsregler?

Vi närmar oss ett läge där effektiva, innovativa, skickliga och produktiva företag slås ut av företag som specialiserat sig på lågprishandel med arbetskraft.

Därmed sker det paradoxala att Kina och andra ut­vecklings­länder med stormsteg utvecklas från låglöneländer till tek­no­lo­giska föregångsländer, medan EU:s system med smuts­konkurrens skapar en utveckling bort från innovationer och spetskompetens.

Det är en utveckling som går stick i stäv med EU-målet att omforma unionen till den mest innovativa och ekonomiskt starka regionen i världen.

Martin Klepke