Kommunerna i Stockholms län måste se till att skattepengarna inte går till ekonomiska brottslingar. Den slutsatsen drar LO-distriktet i den årliga genomgången av kommunernas upphandlingar.

Kommunerna i Stockholms län köper varor och tjänster för ungefär 80 miljarder om året. Det ger konsumentmakt, men kommunerna utnyttjar den dåligt. Den dåliga kollen öppnar för skattefusk och lönedumpning.

Sju av tio kommuner har inga rutiner för att hantera onormalt låga anbud.

35 procent av kommunerna kräver alltid kollektivavtalsliknande villkor. 55 procent gör det ibland. 86 procent kräver aldrig kollektivavtal.

43 procent av kommunerna har varit med om att enskilda leverantörer bryter mot lagar. 43 procent av kommunerna vet inte hur det ligger till. Uppenbarligen kontrollerar de inte leverantörerna.

Om kommunerna upptäcker fusk tar de sällan i med hårdhandskarna. Den vanligaste åtgärderna är att prata med leverantören eller att säga upp avtalet.

LO-distriktets kartläggning är den andra. Resultatet är ungefär det samma som i förra årets kartläggning. Upphandlingscheferna i 23 av 26 kommuner i länet svarade på en enkät.

Skattefusket kostar samhället runt 50 miljarder om året enbart i Stockholms län. Bättre kontroll skulle minska fusket och öka samhällets intäkter.

”Kräv alltid kollektivavtal”

LO-distriktet föreslår ett fempunktsprogram för att minska skattefusk, ekonomisk brottslighet, osund konkurrens och social dumpning. Här är punkterna:

• Kommunerna bör kräva kollektivavtal.

• Skatteverket ska få rätt att göra oanmälda kontroller på företag.

• Huvudentreprenören ska vara ansvarig för att underentreprenörer betalar skatter och avgifter samt följer villkoren i avtalet.

• Kommunerna ska skaffa sig skriftliga rutiner för att hålla koll på sina leverantörer.

• Den ekonomiska brottsligheten ska bekämpas mer kraftfullt i Sverige. Fack och arbetsgivare ska samverka för att stävja ekobrott och osund konkurrens.