En inhyrd journalist på Svenska Dagbladet stämmer tidningen. Orsaken är att hon, enligt henne och facket, inte var välkommen tillbaka efter att hon berättat om sin graviditet.

Kvinnan är fast anställd på bemanningsföretaget Mediakompetens, som hyr ut journalister. I mars 2011 hyrdes hon ut till SvD (Svenska Dagbladet). Ett uppdrag som förlängdes gång på gång. Den sista förlängningen skedde våren 2012 och fram till augusti samma år. I maj det året berättar kvinnan att hon är gravid, och planerar att jobba oktober ut eftersom barnet väntas komma i november.

Tre veckor senare får hon reda på att det inte blir några fler uppdrag efter augusti. Enligt stämningsansökan till Arbetsdomstolen (AD) säger chefen säger till henne att tidningen inte behöver så många inhyrda och vikarier till hösten.

Den kvinnliga journalisten tänkte inte så mycket på det, eftersom det länge talats om nedskärningar på tidningen.

Men när hon kommer tillbaka efter semestern visar det sig att såväl nya vikarier, som nya inhyrda är på plats och ska så vara under hösten. Enligt stämningsansökan är det enbart kvinnan som inte fått förlängt under hösten.

Hon kopplar då ihop tidningens agerande med sin graviditet och vänder sig till Journalistförbundet.

SvD hävdar först att det är upp till tidningen att hyra in vem man vill. Men att man inte heller får diskriminera inhyrda, kom enligt stämningsansökan, som en nyhet för arbetsgivaren som då i stället anser att varje enskilt uppdrag under hösten kräver en särskild kompetens.

Enligt juristen Anders Wilhelmsson vid LO-TCO Rättsskydd som nu tar fallet till AD tyder det här vacklandet eventuellt på omedvetenhet, vilket inte ”befriar SvD från ansvar.”

Han kräver därför 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Samt 7 000 kronor i utebliven inkomst under två höstmånaderna då garantilönen från bemanningsföretaget inte är lika hög som den lön hon fick som inhyrd på SvD.