Krönika. Det håller på att blåsa upp till en ny slöjdebatt här i Frankrike.

För några veckor sedan uttalade sig Högsta domstolen om två fall där muslimska kvinnor hade förlorat sina arbeten eftersom de vägrade vara barhuvade på jobbet.

En av dem skötte kundkontakter för Försäkringskassan. Den andra var barnskötare på ett daghem.

I det första fallet gav HD arbetsgivaren rätt, trots att kvinnan hade ”mössa” och bara hade telefonkontakt med klienterna.

Ur svenskt perspektiv skulle man kanske kunna tro att det är den domen som väcker starka reaktioner. Men nej.

I Frankrike ska alla offentliganställda vara ”religionsneutrala”.

Jobbar man på Försäkringskassan ska man respektera den regeln, annars kan man bli sparkad utan att ha begått andra fel.

Att kravet på religionsneutraliteten går så här långt ifrågasätts sällan i Frankrike.

I stället talar man nu om en skärpning, eftersom arbetsgivaren förlorade i det andra fallet.

Dagiset drivs av en förening, och då spelar det ingen roll att man får offentliga bidrag och sysslar med samhällsservice.

Det handlar om landets enda heltidsöppna barnomsorg (dygnet runt, alla årets dagar), där grundaren, en före detta latinamerikansk flykting, vill motarbeta fattigdomen i ett utsatt kvarter genom att underlätta livet för yrkesarbetande kvinnor.

I det här fallet bar den avskedade en jilbab, en hellång slöja som bara lämnar ansiktsovalen synlig. Men dagiset är en privat arbetsplats, och där kan man inte hänvisa till religionsneutrala påbud, säger HD som underkänner uppsägningen.

Domen väcker krav på större ”tydlighet”.

Presidenten François Hollande säger att de religionsneutrala reglerna bör gälla även i privat barnomsorg. Och högern, som ju är i opposition, har genast lagt fram ett lagförslag om att ge privata företag rätt att hindra personalen att bära religiösa tecken.

Okej för att klara regler kan leda till färre bråk. Men bakom kravet på ”religionsneutralitet” döljer sig inte alltid särskilt ädla avsikter. Det har vi sett en del exempel på.

Under de senaste åren har hatbrotten mot muslimer blivit fler, och befolkningens misstro mot islam har ökat.

Just nu befinner vi ju oss mitt uppe i en ekonomisk kris, vilket gynnar förenklade (dumma?) idéer. Och frågan är om landet verkligen mår bra av ännu en lag på det här området.

Anna Trenning-Himmelsbach Anna Trenning-Himmelsbach