Regeringen ska reda ut hur arbetsgivare kräver registerutdrag från brottsregistret av människor som söker jobb. Igen. Det blir den fjärde utredningen som tar upp frågan.

Det är Arbetsdomstolens tidigare ordförande Michaël Koch som blir regeringens särskilde utredare i frågan. Och frågan är alltså varför arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret, utan särskilt lagstöd, av människor som söker jobb. Och vilken betydelse dessa utdrag får för anställningen och de jobbsökande.

– Vi ser att utdrag från belastningsregistret är fem gånger så vanligt i dag som för tio år sedan. Ett felaktigt nyttjande riskerar att förpassa människor till ett långvarigt utanförskap utan en andra chans att komma in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) i en kommentar.

Michaël Koch ska också hitta en modell som säkerställer rätt balans mellan arbetsgivares behov av kontroll i anställningsprocessen och arbetssökandes skydd för den personliga integriteten.

Inte mindre än tre tidigare utredningar har tagit upp ämnet. Den senaste presenterades 2009, och föreslog en lag som förbjuder arbetsgivare att kräva utdrag ur brottsregister och register från Försäkringskassan. Om det inte finns stöd i lagen för särskilda jobb, som till exempel arbete med barn. I den nya utredningen kommer man inte att titta på förfrågningar om utdrag från Försäkringskassan, utan bara brottsregistret.

– Den utredningen hade ju ett brett spektra. Den här ska titta mer specifikt på om utdragen hindrar människor att få en andra chans på arbetsmarknaden. Den ska gå djupare. Men beredningen av övriga frågor i integritetsutredningen fortsätter, säger Niklas Gillström, pressekreterare hos Hillevi Engström.

Utredningen ska vara klar den 30 april 2014.