Anmälda arbetsskador från hotellen har ökat med 30 procent sedan 2008, visar ny statistik från Arbetsmiljöverket. Bland unga inom hotell är anmälningarna dubbelt så många som i övriga branscher.

– Hotellen ska inte behöva ses som skadefällor där man jobbar tills man slitit ut sig. Det gynnar vare sig branschen eller de anställda, säger Pernilla Niia, sektionschef på Arbetsmiljöverkets distrikt i Göteborg och en av de ansvariga för myndighetens pågående tillsyn av drygt 200 hotell i västra Sverige.

Hotellen i Sverige har drygt 32 000 anställda. 66 procent av dessa är kvinnor och en stor del av dem är unga på sina första jobb. Var femte anställd mellan 18 och 24 år anmäler arbetsskada, enligt Arbetsmiljöverket.  Anmälningarna från samma åldersgrupp i övriga branscher är ungefär hälften så många, det vill säga tio procent i snitt.

– Vi befarar att arbetsskadorna är långt fler än de som anmäls. Många hotellanställda verkar byta jobb när de börjar få problem.

Det vanligaste kravet som myndigheten ställer på hotellägarna gäller de dåliga kunskaperna om arbetsmiljön. Förbud mot farliga skärmaskiner och degblandare är också vanliga. Andra brister gäller ergonomin och hur man förebygger hot och våld.

– Något som har förvånat oss är att inga hotellägare verkar känna till kravet på medicinska kontroller av personal som jobbar natt.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler måste man genomgå läkarundersökning när man jobbar natt, det vill säga mellan klockan 00.00 och 05.00, en stor del av sin arbetstid och under en längre period.

Olyckor med sjukfrånvaro står för 85 procent av de anmälda skadorna. De vanligaste olyckorna inträffar när anställda halkar på glatta golv, faller eller snubblar i trappor eller skär sig på köksmaskiner. Även frätskador av kemikalier är vanliga.

Grupper som toppar skadestatistiken i hotellbranschen är städare, servitörer och köksbiträden. Det rör sig ofta om unga med tillfälliga anställningar.

– Omsättningen av personal är väldigt hög inom branschen, vi ser nästan aldrig en servitör eller städare som är 60 år när vi är ute på inspektion, säger Pernilla Niia.