LO och TCO tycker att regeringen ska komma med ett lagförslag i stället för att tillsätta ännu en utredning. Gamla synder ska inte stänga utestänga folk från jobb.

– Det finns redan ett fullgott förslag, säger Samuel Engblom, TCO:s chefsjurist, och syftar utredningen om integritetsskydd i arbetslivet av Cathrine Lilja Hansson, ordförande i Arbetsdomstolen.

Nu tar i stället Arbetsdomstolens tidigare chef Michaël Koch över stafettpinnen och inleder arbetet med en ny utredning. Ingen av dem som försökt före honom har lyckats lägga förslag som leder till politiska beslut.

– Det blir en utmaning. Det är ingen lätt uppgift, konstaterar han.

Det har gått fyra år Cathrine Lilja Hansson lämnade över sitt utredningsförslag. Det hamnade i en byrålåda på regeringskansliet.

Michaël Koch ska bli klar med den nya utredningen senast den 30 april nästa år. Sedan lär det ta åtminstone ett år innan den kan omsättas i politiska beslut – om nu det nu blir några.

LO och TCO vill ha beslut nu, men i brist på beslut välkomnar de ändå att regeringen tillsätter en ny utredning.

– Det känns litet onödigt att det ska utredas på nytt, men det är inte dåligt. Och Michaël Koch är en väldigt bra utredare, tycker LO-juristen Sofie Rehnström.

Cathrine Lilja Hansson ville förbjuda arbetsgivarna förbjuda arbetsgivarna att begära utdrag ur belastningsregistret, tidigare brottsregistret. Enda undantaget är när en kontroll i registren krävs i lag, vilket gäller anställningar i skolan och barnomsorgen.

LO och TCO har samma uppfattning. Den delas inte av Svenskt Näringsliv. Parterna står på var sin sida om barrikaderna.

– Det är inte så konstigt. Ärligt talat är vi alltid oense om det arbetsrättsliga, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

Han ger inte mycket för arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms resonemang om att utdragen ur belastningsregistret gör att många inte får en andra chans på arbetsmarknaden.

– Jag tror inte på den risken. Det kan mycket väl vara befogat att begära utdrag. Det är inte så att alla som har en prick är chanslösa att få jobb. Utdraget ur belastningsregistret är ett sätt att gardera sig mot felrekryteringar och en av många omständigheter som arbetsgivaren väger in, men brott som inte har med jobbet ska inte spela in, anser Lars Gellner.

Han tror inte arbetsgivarna sorterar bort alla med gamla synder registrerade.

– Då tar de inte rekryteringen seriöst.

Utdrag ur belastningsregistret blev obligatoriska för folk som vill jobba med barn efter några uppmärksammade övergrepp. Därifrån har det spridit sig.

2007 begärde 28 procent av arbetsgivarna utdrag ur belastningsregistret av dem som söker jobb. Andelen ökar stadigt. Förra året begärde 200 000 privatpersoner utdrag om sig själva, fem gånger fler än 2003.

Intressekonflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare är huvudorsaken till att alla regeringar hittills har dragit sig för att komma med förslag.

Den nya utredningen pekar mot att regeringen uppfattar utdragen som ett hot som arbetslinjen. Många riskerar att bli permanent arbetslösa på grund av gamla synder.

Och då ökar arbetslösheten.