LO ska bestämma vilken verklighetsbeskrivning som ska råda och vara den viktigaste rösten i samhällsdebatten. Målet är högt satt i LO:s nya opinionsstrategi.
– Det är ett realistiskt mål. Inte bara genom den här strategin utan genom en rad processer som pågår nu, säger Tobias Gerdås, kommunikatör på LO:s kommunikationsenhet.

I måndags beslutade LO:s styrelse om en ny strategi för opinionsbildning som ska gälla fram till nästa LO-kongress 2016. I Inledningen förklarar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att LO har ett behov av att vidga sitt samhällsinflytande med tanke på arbetarnas villkor och den långa period av hög arbetslöshet och växande klyftor vi är inne i.

”LO ska vara Sveriges viktigaste samhällsförändrande kraft. I fokus ligger visionerna om full sysselsättning, jämlikhet och jämställdhet.” skriver han.

Strategin slår fast att LO ska dominera samhällsdebatten, och enligt Tobias Gerdås, ligger målet inom räckhåll. Han lyfter fram LO:s förslag om vinster i välfärden från i höstas och LO:s jobbpaket som presenterade den 1 maj, som han anser är skolboksexempel på lyckad opinionsbildning.

– Ingen kan ha missat att det har skett förändringar i LO: s arbetssätt som ökat vår förmåga att komma ut i samhällsdebatten det sista året. Man måste vara blind för att inte se att LO redan nu i hög grad dominerar den samhällspolitiska debatten, säger han.

Den nya strategin ska ytterligare stärka LO:s röst, bland annat genom en ökad samverkan mellan förbunden där de gemensamt tar fram en årsplan för opinionsbildningen som sedan ska antas av LO:s styrelse.

– När vi kan kommunicera enhälligt blir det så mycket starkare. Då använder vi styrkan av att vara många.

LO ska också göra tuffare prioriteringar och tydligare fokusera opinionsbildningen på de viktigaste frågorna.

– Full sysselsättning kommer att överskugga allt annat det kommande året, säger Tobias Gerdås.