En förskollärare som vikarierat under två och halvt år hade inte rätt att få behålla jobbet. Trots lagen som säger att efter två år som vikarie ska anställningen övergå till en tillsvidaretjänst. Det slår Arbetsdomstol fast i en dom i dag.

Förskolläraren hade under perioden januari 2008 till och med juni 2010 sex olika anställningskontrakt. Tre som vikarierande förskollärare, och tre som tidsbegränsad anställd som obehörig lärare vid Minnebergsskolan i västra Stockholm.

Enligt lagen om anställningsskydd ska ett vikariat eller en allmän visstidsanställning som pågått i mer än två år omvandlas till en tillsvidareanställning. Vilket alltså förskolläraren och Lärarförbundet hävdar har skett, då han alltså jobbade sammanlagt två och halvt år. I stället fick han sluta.

Tvisten har gått ända till Arbetsdomstolen (AD) som i dag kom med sin dom. Och domstolen ger arbetsgivarsidan, Stockholms stad, rätt.

Domstolen anser att skollagen ger skolor rätt att tidsbegränsa obehöriga lärare på högst ett år (längre får de inte anställa obehöriga), och att det kan ses som en egen form av tidsbegränsad anställning. Och därmed kan den inte bakas in i de former som ger rätt till fast jobb efter två år enligt lagen om anställningsskydd.

Lärarförbundet får därmed stå för rättegångskostnaderna på 255 000 kronor.

Två av AD:s ledamöter, Per Bardh och Margareta Zandén, var båda skiljaktiga. Det vill säga håller inte med om domstolens beslut i sakfrågan. De anser att förskolläraren hela tiden vikarierade för en behörig lärare. Och att han därför borde få räkna samman tiden, och har blivit uppsagd utan laga grund.