Kostnadsjakt först, men också lagarbete och ansvar finns i toppen över ord som svenskar väljer för att beskriva sin arbetsplats, enligt årets Sverigestudie.

I studien har tusen personer fått välja ut tio värderingar, egenskaper eller beteenden som de tycker beskriver den organisation där de arbetar i dag. Valet har skett utifrån en lista med runt hundra ord. De har också fått välja vilka ord i listan som bäst beskriver vad som krävs för att organisationen ska fungera som bäst.

30 procent av de tillfrågade väljer ordet kostnadsjakt för att beskriva sin arbetsplats, och det toppar därmed listan över hur värderingarna i arbetslivet ser ut i dag.

Det begrepp som toppar listan över hur svenskar önskar att arbetsplatsen var för att fungera optimalt är ”anställdas hälsa” som valts av 54 procent av de svarande.

­– Jag tror inte att Sveriges arbetsgivare inser vilken möjlighet de har att attrahera och behålla medarbetare genom att aktivt arbeta med deras hälsa och välbefinnande, säger Carl Johan Lillieroth, kulturnavigatör på Volvo IT, som är ett av företagen som tagit initiativ till undersökningen.

Samma studie om värderingar i arbetslivet har gjorts i åtta andra länder. I alla länder, förutom i Sverige, hamnar ordet ”kundtillfredsställelse” högt på listan både över rådande och önskad kultur på arbetsplatsen.

Ordet får topp-tio-placeringar nästan sett överallt, men i Sverige hamnar kundtillfredsställelse först på 55:e plats när det gäller arbetsplatskulturen i dag och på 47:e plats när det gäller önskad kultur.

Sverige särskiljer sig också från de andra länderna genom att ordet förvirring smugit sig in på topp-tio-listan, på femte plats, och det finns inte så högt i något annat land.

Sverigestudien är en undersökning som vill visa vilka värderingar som råder i samhället. Förutom frågor om arbetslivet ställs motsvarande frågor också om de svarandes personligheter, om Sverige och kommunerna.

Liknande undersökningar görs i 25 länder, men bara nio av dem ställer frågor om arbetslivet. I Sverige genomförs undersökningen på initiativ av Skandia, Volvo IT, Preera och Sveriges Kommuner och Landsting.

Fakta

Värderingar som styr svenska arbetsplatser

1. Kostnadsjakt

2. Lagarbete

3. Ansvar

4. Resultatinriktat

5. Förvirring

6. Hierarki

7. Humor/glädje

8. Engagemang

9. Byråkrati

10. Kortsiktighet

Önskade värderingar

1. Anställdas hälsa

2. Humor/glädje

3. Lagarbete

4. Erkännande av anställda

5. Ansvar

6. Ekonomisk stabilitet

7. Anpassningsbarhet

8. Kvalitet

9. Engagemang

10. Medarbetarengagemang

Källa: Sverigestudien