På ett år har antalet arbetslösa ökat med 44 000 till 445 000. Det visar Statistiska centralbyråns siffror om arbetsmarknaden i april.

Därmed är arbetslösheten uppe i 8,7 procent.

Nästan hela ökningen beror på att fler heltidsstuderande räknar sig som arbetslösa. Det är antingen ett tecken på att ungdomsarbetslösheten gör att ungdomar väljer att plugga, trots att de egentligen vill jobba, eller ett tecken på att fler studerande ungdomar letar efter extrajobb.

Antalet sysselsatta ökade med 39 000 på ett år mellan april 2012 och april 2013. Hela ökningen beror på att fler kvinnor fick jobb. Dessutom fick 42 000 kvinnor heltidsjobb. Det betyder att i runda tal tre av fyra sysselsatta jobbar heltid.

Antalet anställda är oförändrat jämfört med april förra året. De fast anställda blev något färre samtidigt som de tillfälligt anställda blev fler. Förändringarna är små och inte statistiskt säkerställda, men tidigare månader har utvecklingen varit den motsatta.

16 procent av alla anställda hade ett tillfälligt jobb i april.

Tillfälliga jobb är inte längre enbart ett ungdomsfenomen. Inom LO ligger medelåldern för tillfälligt anställda på nästan 29 år. I Kommunal är medelåldern 35 år.

Antalet undersysselsatta ökade med 39 000 mellan april 2012 och april 2013. Ökningen är störst bland männen. Totalt var 332 000 människor undersysselsatta i april. Det här är människor som inte får jobba så mycket som de vill.

Antalet människor som vill och kan jobba, men ändå inte söker jobb, ökade för sjunde månaden i rad. I april var siffran uppe i 130 000 personer som inte ens tycker att det är mödan värt att söka jobb.

Om man lägger ihop den här gruppen med de undersysselsatta och arbetslösa får man ett mått på hur mycket arbetskraft som inte används i Sverige. Den siffran motsvarar 530 000 heltidsjobb.