Skyddsombudet Madeline Karlsson fick Arbetsmiljöverket att tvinga Leksands Kommun att skaffa arbetskläder.

Foto: Ulf Palm

Skyddsombudet Madeleine Karlsson fick Arbetsmiljöverket att tvinga Leksands Kommun att skaffa arbetskläder.

 

All hemtjänstpersonal i Göteborg ska få arbetskläder av arbetsgivaren från och nästa år. Därmed slipper personalen att vänta på förvaltningsrättens dom i en tvist mellan Leksands kommun och Arbetsmiljöverket. 

– Det här är ett oerhört viktigt politiskt beslut, säger Eva Kärrman, avdelningsordförande för Kommunal väst. Det betyder också att Göteborgs kommun föregår med gått exempel och tar ansvar för sina anställda.

Kommunal har drivit frågan under många år och försökt skriva in rätten till arbetskläder i avtalet med Sveriges kommuner och landsting (SKL) utan att lyckas.

– För oss är det en fråga om jämställdhet. Rätten till arbetskläder blir aldrig ifrågasatt i mansdominerade branscher.

I morgon presenterar kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) samt kommunalråden Kia Andersson (MP) och Mats Pilhem (V) förslaget till nästa års budget för Göteborgs stad. Den rödgröna majoriteten har avsatt 30 miljoner kronor till detta i sitt budgetförslag. Det formella beslutet kommer att tas av fullmäktige i början av juni.

– Vi har hela tiden tyckt att det är en självklarhet att hemtjänstpersonalen ska ha arbetskläder, men det är först nu vi kan avsätta medel för detta, säger kommunalrådet Mats Pilhem.

Även för den rödgröna majoriteten är arbetskläder inom hemtjänsten en viktig jämställdhetsfråga, påpekar han.

– Men kläderna är också viktiga för sammanhållningen och för de äldre. De kan känna sig trygga genom att känna igen personalen. Dessutom ger kläderna ett visst skydd mot smittspridning.

Rita Stålbert är områdeschef för ordinärt boende i stadsdelen Västra Göteborg som har 250 anställda inom hemtjänsten. Hon berättar att det ser ut olika i olika stadsdelar.

I vissa stadsdelar får personalen inga arbetskläder alls. I hennes stadsdel erbjuder arbetsgivaren enbart jackor och byxor. Tvätten får de anställda själva ta hand om. Det är bra att all personal nu får arbetskläder, men det räcker inte som skydd mot smittor, anser hon.

– Man kommer fortfarande inte kunna byta efter varje arbetspass eller mellan besöken, därför är det extra viktigt att man noga följer hygienreglerna vid nära kontakt med brukare.

Som Arbetet skrivit tidigare var det i slutet av maj förra året som Arbetsmiljöverket för första gången krävde av en arbetsgivare att införa arbetskläder i hemtjänsten. Kommunals skyddsombud Madeleine Karlsson på Djura hemtjänst i Leksand hade tröttnat på alla löften om arbetskläder som aldrig infriades. Hon anmälde kommunen till Arbetsmiljöverket och fick alltså igenom sina krav med stöd av arbetsmiljölagen.

Till en början sade arbetsgivaren att beslutet inte skulle överklagas och personalen skulle få sina arbetskläder. Det skulle visserligen kosta runt fem miljoner, men det priset var kommunen villig att betala.

Men när arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) insåg att beslutet kunde bli vägledande i hela landet backade kommunen och gick vidare till förvaltningsrätten i Falun. Där ligger nu landets första rättsfall om hemtjänstens arbetskläder, och utfallet kan bli avgörande för ungefär ett 20-tal kommuner som hittills fått samma krav från Arbetsmiljöverket.

Exempelvis hotar myndigheten Malmö staden med ett vite på 400 000 kronor om inte all hemtjänstpersonal får arbetskläder ”för att bättre undvika att smitta sprids mellan olika hjälptagare eller i samhället”.

Arbetsmiljöverket hänvisar till Malmö stads egna föreskrifter som bland annat handlar om arbetskläder som ska bytas varje dag, eller oftare, och kunna tvättas i 60 grader. Bara i två stadsdelar i Malmö får hemtjänstpersonalen arbetskläder, i de övriga måste de använda sina privata kläder.