Skiftarbetare i LKAB:s gruva i Kiruna får inte mindre dagsljus än personer som jobbar dagtid ovan jord, visar preliminära forskningsresultat.

– Jag blev förvånad, för jag tänkte mig att de som jobbar skift under jord borde ha det väldigt mörkt, särskilt så långt norrut, säger Johanna Garefelt, forskare på Stressforskningsinstitutet.

Tvärtom visar det sig att det finns en tendens till att kontorsarbetare ovan jord får minst dagsljus, eftersom de nästan alltid är inomhus under de ljusa timmarna.

– Skiftarbetare kan ha större möjligheter att få ljus till och från jobbet, medan de övriga går till jobbet när det är mörkt och kommer hem när det är mörkt, säger Garefelt.

Egentligen visar resultaten att det för de flesta är svårt att få tillräckligt med dagsljus under arbetsdagarna, inte bara skiftarbetarna i gruvan, enligt Garefelt. Och sömnstörningar var lika vanliga hos 9—5-arbetarna som hos skiftarbetare, men var vanligare bland dem som hade exponerats lite för dagsljus — oavsett typ av arbete.

– Sedan vet vi att skiftarbete i sig har effekter på hälsan, men man får inte per automatik mindre ljus, säger Garefelt.

Resultaten kommer från en enkätstudie i ett pågående forskningsprojekt där 1 273 personer under vintern har fått svara på frågor om dagsljus.