Städare, telefonist eller fastighetsskötare? Inom Facility management, behöver man inte välja eftersom alla tjänster kan utföras av samma företag eller till och med samma person. Nu får branschen en egen arbetsgivarorganisation.

Fyra företag som tillsammans har 28 000 anställda har tagit initiativet till den nya arbetsgivarorganisationen, Almega FM-företagen.

Ulf Wretskog– Vi tycker att vi behöver göra vår röst hörd. Vi är en ganska osynlig bransch som växer kraftigt, säger den nya organisationens ordförande, Ulf Wretskog som också är vd för Coor service management i Sverige.

De fyra företagen har tidigare varit medlemmar i Almega serviceentreprenörerna, men känt att de saknat en branschorganisation som driver frågor som är viktiga för branschen.

– Det sättet vi jobbar, genom att sälja stora breda servicelösningar till både företag och offentlig sektor, behöver vissa förutsättningar för att fortsätta växa, så som mer outsourcing. Men det handlar också om utbildningsfrågor för att få kompetenta framtida chefer och yrkesarbetare.

Målet för den nya organisationen att det ska ha tillkommit 30 000 nya jobb i branschen år 2025.

Tanken med FM-företag är att de ska kunna erbjuda andra företag i princip alla kringtjänster som behövs, men det är inte meningen att alla i personalen ska jobba med allt, betonar Ulf Wretskog.

– Självklart har man sin utbildning och sitt yrkeskunnande i botten, men vi tror på synergieffekter mellan olika tjänster. I vissa fall kan det handla om att bredda arbetsuppgifterna.

Han tillägger att det skapar utvecklingsmöjligheter för de anställda, som annars ofta är fast med en sorts arbetsuppgifter.

Fastighets ordförande Hans Öhlund har inga direkta synpunkter på att förbundet nu får en ny arbetsgivarmotpart.

– Jag visste inte att det var klart, men vi har tidigare sagt att vi är beredda att teckna avtal på FM-området, säger han.

Han ser fördelar med en ny organisation eftersom FM-företagen ibland försökt välja mellan de kollektivavtal som finns för olika yrkesgrupper tidigare, genom att till exempel låta serviceentreprenadavtalet gälla både städare och fastighetsskötare.

Hur det blir med kollektivavtalen om samma personer ska utföra flera sorters tjänster, så som viss städning, telefonservice och bevakning kan han dock inte svara på.

– Vi vill ha avtal för våra yrkesgrupper. Hur det ska lösas med andra arbetsuppgifter och gränsdragning mellan förbunden är något vi får diskutera inom LO, säger han.

Kollektivavtalsfrågan är dock inget som FM-företagen prioriterat i starten. Ulf Wretskog säger att företagen redan i dag har många olika avtal och att det fungerar bra. Han ser ingen brådska att teckna nya avtal för den nya arbetsgivarorganisationen.

– Vi har inte diskuterat frågan än, men vi vill givetvis formulera villkor och avtal som gynnar branschen och de anställda tillsammans med de fackliga organisationerna i framtiden, säger han.

De fyra företagen som ingår i Almega FM-företagen är Sodexo, ISS facility services, Compass group och Coor service management.