Bulgariska bärplockare.

Foto: Pontus Lundahl

Vart försvann viljan att stoppa oseriösa jobberbjudanden?

Gång på gång ser vi hur dessa erbjudanden används för att locka hit billig utländsk arbetskraft till usla arbetsvillkor. Men tydligen vill varken regeringen eller Miljöpartiet ha någon ändring.

Den översyn som migrationsminister Tobias Billström (M) utlovade efter skandalen med de kamerunska skogsarbetarna lyser med sin frånvaro. Och Miljöpartiet fortsätter med sin öronbedövande tystnad om varför de stöder systemet, förutom Grön Ungdoms språkrör Magda Rasmusson som nu plötsligt hyllar tingens ordning i ett aggressivt och anklagande utfall mot socialdemokratin.

Det är i sanning sorgligt.

Systemet innebär att en arbetsgivare ensidigt och utan facklig eller annan inblandning får avgöra om det råder arbetskraftsbrist så att arbetskraften till just det egna företaget måste sökas utomlands.

För att locka till sig arbetskraft har arbetsgivaren full laglig rätt att skicka ett jobberbjudande med en föreslagen lön och föreslagna arbetsuppgifter som inte på något sätt är förpliktigande.

Man måste vara omåttligt naiv för att inte inse att detta system är som klippt och skuret för otillbörligt utnyttjande av människor som kommer hit i förhoppningen att jobba ihop pengar, ofta för att sända dem hem till sina familjer.

När arbetarna väl är i Sverige erbjuds de en lägre lön och ofta även andra arbetsuppgifter än de utlovade. Allting är fullt lagligt.

För många är det omöjligt att tacka nej. Resan hit är dyr och de måste arbeta ihop pengar för att klara de utgifter de haft för att ta sig hit.

Arbetets ledarsida har tidigare ifrågasatt Miljöpartiets uppbackning av detta system som så uppenbart öppnar för jobbtrafficking.

Miljöpartiet har också beretts utrymme i Arbetet för att förklara sitt ställningstagande, något man dock har avböjt att göra.

I stället kunde vi alltså häromdagen läsa en debattartikel från Grön Ungdoms språkrör Magda Rasmusson i Expressen.

Artikeln har rubriken ”Nej tack till Löfvens stängda Sverige”.

Det är svårt att inte undslippa sig en suck vid läsningen.

I stället för att föreslå åtgärder för att få bort Sverige från listan över länder som tillåter jobbtrafficking går Magda Rasmusson till storms mot Socialdemokraternas förslag om hur vi ska stoppa denna jobbtrafficking.

Socialdemokraternas förslag vilar på samma humanistiska grund som LO:s, det vill säga att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av jämlika löner och arbetsvillkor enligt kollektivavtal, oavsett vilket land de kommer från.

Om Magda Rasmussons åsikter är desamma som moderpartiets är naiviteten fullkomlig hos Miljöpartiet. Bakom en dimridå av ”Vi är minsann inga rasister” propagerar hon för ett fortsatt utnyttjande av lågbetald utländsk arbetskraft.

Det blir mycket svårt att få ihop en gemensam linje med ett parti som inte ställer upp på det mest grundläggande kravet för solidaritet, att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av jämlika löner och arbetsvillkor enligt kollektivavtal, oavsett vilket land de kommer från.

Allt annat försvagar hela kollektivavtalsidén.

I stället för att skärpa konflikten bör Miljöpartiet inför valet 2014 studera följande:

• Att arbetsgivare ensidigt får avgöra om det råder arbetskraftsbrist öppnar för en oseriös jakt på billig arbetskraft.

• De fiktiva jobberbjudandena måste stoppas.

• Att jobba som papperslös bör avkriminaliseras. Det är inte människor som jobbar till usla löner och dåliga arbetsvillkor som ska få ytterligare straff. I stället bör arbetsgivaren kunna bli skadeståndsskyldig.

Om Miljöpartiet verkligen anser sig vara ett humant parti är det dags att se över argumentationen.

Martin Klepke