Ett nytt avtal mellan Svensk Scenkonst och musikerfacken ger frilansande musiker på teatrar rejält höjda ersättningar. Övriga musiker på avtalsområdet får löneökningar i nivå med resten av arbetsmarknaden. 

Musikerförbundets och tjänstemannafackets Symfs avtal med Svensk scenkonst gäller runt 2 000 musiker på teatrar, operahus, i symfoniorkestrar och länsmusikstiftelser.

De allra flesta av Musikerförbundets medlemmar på avtalsområdet är frilansare. Det gör förbundets avtalssekreterare, Thomas Bjelkerud, är extra nöjd med avtalet – och med arbetsgivarorganisationen Svensk scenkonst.

– Det är ett bra avtal och det är mycket bra att vi har en så tydlig och stark motpart i en frilansarvärld där det annars ofta råder kaos, säger han.

Den främsta framgången för facket är att repetitionsersättningen för musiker på teatrar höjs från 449 kronor till 700 kronor för de första fyra timmarna. Ersättningen därefter höjs från 87 kronor till 99 kronor per påbörjad halvtimme.

– Det är utmärkt att vi fått till det här för teatermusikerna som tidigare halkat efter, säger Thomas Bjelkerud.

Att facket fått upp ersättningarna så kraftigt tackar han LO-samordningen för.

– Vi hade LO:s yrkande om krontalspåslag med till slutet, men då tyckte arbetsgivarna, och vi också, att det var bättre med den här lösningen och procentpåslag i stället för att få upp alla minimilöner till nivåer som ändå inte används.

Avtalet löper på 37 månader och ger löneökningar på 7 procent. Från 1 mars i år höjs ersättningarna med 2,2 procent. Nästa år vid samma datum år blir ökningen 2,7 procent och den 1 april 2015 höjs ersättningarna med 2,1 procent.

Även arbetsgivarna är nöjda med avtalet, och främst med en reglering av upphovsrätten som ökar möjligheten för orkestrar och musikteaterföretag att göra musiken tillgänglig på internet.

– Detta är ett mycket viktigt steg som underlättar för oss att nå ut med vår verksamhet på ett sätt som kan stärka och utveckla branschen på ett kraftfullt sätt, säger Stefan Forsberg, ordförande för Svensk Scenkonst, i en kommentar på organisationens hemsida.