Lågutbildade har fått sämre löneutveckling till följd av EU:s östutvidgning 2004. Lönerna i låglönejobb är en procent lägre. Det visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Utrikes födda i Sverige har drabbats hårdast. Deras löner är 2,5 procent lägre.

Anställda i bemanningsföretag, städare, fastighetsskötare och chaufförer har påverkats mest. Deras löner är drygt tre procent lägre som en följd av de öppna gränserna.

Siffrorna gäller dem som bor högst fem mil från hamnar som trafikeras av färjor från Polen och Baltikum.

Men farhågorna om omfattande social dumpning har kommit på skam. Bara tre länder öppnade sina gränser fullt ut för arbetskraft från de nya medlemsländerna i öst efter 2004 – Storbritannien, Irland och Sverige.

Arbetskraften från öst flyttade till Storbritannien och Irland – men de flesta valde bort Sverige. På fem år, mellan 2003 och 2008, ökade befolkningen från Östeuropa bara med 6 000 personer till 25 000 i södra Götaland.

Arbetskraft från Östeuropa är inget nytt, men innan EU utvidgas jobbade fyra av fem i jordbruket som säsongsanställda. Fyra år efter utvidgningen hade andelen sjunkit till knappt hälften.

I stället hade fyra andra branscher dragit till sig var tredje östeuropé i Sverige – byggbranschen, industrin, bemannings- och fastighetsbranschen samt handeln. I dessa branscher har lönerna hamnat under mest press på orter inom fem mil från färjehamnarna.

IFAU:s resultat stämmer överens med den ganska begränsade forskning som utförts i andra länder i Europa. En norsk rapport från 2011 bekräftar det som många byggnadsarbetare redan visste – att lönerna ökar mindre när byggnadsarbetare från Östeuropa konkurrerar om jobben.

Det är unga, lågutbildade män som får lägre löneökningar. Framför allt drabbas de utrikes födda. Det stämmer med tidigare forskning och är en konsekvens av segregeringen på svensk arbetsmarknad efter modellen ju lägre lön, desto fler utrikes födda.

Däremot verkar det inte som om arbetslösheten har ökat till följd av östinvandringen, även om resultaten inte är glasklara på den punkten.