LO vill att samtliga yrkesprogram ska ge högskolebehörighet eftersom kunskapen behövs i arbetslivet, skriver företrädare för LO på DN-debatt.

LO har identifierat fyra övergripande problem som kräver omfattande åtgärder: Vikande intresse , många studieavbrott, kvalitetsbrister samt svag övergång till arbetsmarknaden.

För att komma tillrätta med kvalitetsbristerna i yrkesutbildningarna föreslår LO att branschens parter får större inflytande över utbildningarnas innehåll och dimensionering.

Till skillnad från regeringens förslag om kortare utbildningar vill LO ge möjligheten att förlänga den arbetsplatsförlagda praktiken.