Det kan bli strejk på fem kommunala bostadsbolag om Fastighets och Pacta inte enas om ett nytt avtal. I går varslade facket om stridsåtgärder.

Varslet gäller dels en blockad mot övertid, nyanställningar och inhyrning av personal för alla företag på avtalsområdet och dels en strejk för utvalda yrkesgrupper på fem företag. Strejken berör ungefär 50 anställda.

– Vi har tvingats att varsla för att Pacta inte velat teckna motsvarande avtal som vi gjort med våra största motparter, säger Magnus Pettersson, Fastighets andre förbundsordförande.

Han säger att det är främst är lönerna som är problemet. Pacta vill att Fastighets ska gå med på samma villkor som finns i Kommunals avtal med Sveriges Kommuner och landsting, men det är inte aktuellt, enligt Magnus Pettersson.

– Det innebär 1 700 kronor på 37 månader och vi kräver 1 700 kronor på 36 månader. Dessutom saknar avtalet individgaranti och det är oerhört viktigt för våra medlemmar.

Fastighets kräver att alla anställda ska garanteras minst 50 procent av löneökningen som avtalet ger och att resten kan fördelas i lokala förhandlingar.

För facket är det också en fråga om konkurrensneutralitet. Många kommunala fastighetsbolag går på förbundets största avtal, Fastigoavtalet, och de har redan tecknat avtal. Då borde Pacta göra upp på samma nivå, enligt Magnus Petterson.

– Vi kan inte acceptera att våra medlemmar på det här avtalsområdet får sämre villkor än deras kollegor med samma jobb på andra avtalsområden.

Medlingsinstitutet ska nu utse medlare i konflikten. Om de inte lyckas ena parterna träder konfliktåtgärderna i kraft den 28 maj klockan 06:00.

Fakta

Följande företag och yrkesgrupper berörs av strejkvarslet:

1. Bostads AB Vätterhem i Jönköping. Strejken gäller reparatörer.

2. AB Bostäder Borås i Borås, strejken gäller reparatörer och maskinister.

3. Karlstads Bostads AB i Karlstad, strejken gäller allt arbete vid arbetsplats Park 124, Signalhornsgatan 124.

4. Telgebostäder AB i Södertälje, strejken gäller reparatörer och hantverkare.

5. Salabostäder AB i Sala, strejken gäller reparatörer.