Seko har träffat ett 38 månader långt avtal med sjöarbetsgivarna som ligger väl i nivå med vad andra grupper har fått i årets avtalsrörelse.

Räknar man noga har vi nog fått lite mer än andra, säger Mats Ekeklint, ansvarig för sjöfolk vid Sekos förbundskontor. Förhandlingarna har gått smidigt, arbetsgivarna har inte hållit tillbaka.

Uppgörelsen består egentligen av flera avtal: ett huvudavtal för storsjöfarten och underavtal för de anställda på färjorna respektive bogserbåtarna i hamnarna. Den sträcker sig från 1 januari 2013 till den 29 februari 2016. Normalt är arbetsgivarna mest måna om en lång avtalsperiod, men i det här fallet har det varit ett starkt önskemål även från facket, som har goda erfarenheter av långa avtal.

Före uppgörelsen var genomsnittslönerna för sjöfolk 24 000–24 500 kronor i månaden (netto får sjömännen ut något mer än landanställda på grund av särskild beskattning). Det nya avtalet innebär att lönerna höjs med totalt 1 725 kronor. Lönerna höjs med samma krontal för alla, oavsett ålder och antal år i yrket: med 600 kronor från den 1 januari 2013, 500 kronor 1 januari 2014 och 625 kronor 1 januari 2016. Det handlar alltså om rena tarifflöner. Att inga lokala löneförhandlingar ska genomföras betyder att de anställda får ut lönehöjningen senast med junilönen.

En viktig förbättring är att semesterlön i fortsättningen ska betalas även på OB-tillägg och andra rörliga lönedelar. Dit hör ombordtillägget, som är vad det låter som: ett tillägg för den tid du arbetar ombord. Ombordtillägget ökar med 200 kronor i det nya avtalet och kommer att uppgå till 1 882 kronor i månaden. För matroser och motormän finns dessutom ett driftstillägg, som den 1 januari 2014 höjs med 83 kronor och då kommer att uppgå till ungefär 800 kronor i månaden.

Medan andra fack kämpar för att begränsa de tillfälliga anställningarna har Seko gått med på en viss öppning för visstidsanställningar på färjorna, där visstidsanställningar i princip varit omöjliga.

Det finns ett behov av visstidsanställningar, säger Mats Ekeklint. Visst finns risken att de missbrukas. Men visstidsanställningar förutsätter att de lokala parterna är överens om dem, annars blir det inget. Därför tror vi att vi kommer att ha bra koll på hur möjligheten används.