Electrolux och Mölnlycke sparkade anställda vid sina fabriker i Thailand i samband med konflikter vid löneförhandlingar. Nu utreds om företagen brutit mot mänskliga och fackliga rättigheter.

Det är organisationen Swedwatch som anmält de svenska företagen till Nationella kontaktpunkten (NKP), en treparts samverkan mellan staten, facket och näringslivet som ska verka för att OECD:s riktlinjer följs. I dag hålls det första mötet om anmälningarna.

– Det är väldigt ovanligt att svenska företag anmäls för brott mot OECD:s riktlinjer om mänskliga och fackliga rättigheter, säger Erik Andersson på IF Metall, som är en av ledamöterna i NKP.

Under hans fyra år i NKP är det här första gången som svenska industriföretag granskas.

Att Swedwatch anmält Electrolux beror på att företaget sparkat 90 anställda som i januari i år protesterade mot att deras klubbordförande handgripligen blev bortförd från fabriken under ett informationsmöte om nya löner. Dessutom stängdes åtta fackklubbsmedlemmar av från arbetet.

– Det är mycket allvarligt. Electrolux har både uppförandekod och ett globalt ramavtal där företaget förbinder sig att bygga goda relationer och respektera fackliga organisationer, men det har inte följts, säger Erik Andersson.

Han konstaterar att det aldrig skulle accepteras i Sverige om en fackklubbsordförande blev avhyst från arbetsplatsen för att han ställde kritiska frågor. Det ska då heller inte ske på svenska företag med globala ramavtal i andra länder.

Trots att Electrolux koncernledning tillsammans med representanter från IF Metall varit på plats i Thailand och träffat en överenskommelse om att de uppsagda och avstängda arbetarna ska få sina jobb tillbaka, har det ännu inte skett.

– Den lokala ledningen lever inte upp till överenskommelsen. Det är en allvarlig situation som vi från fackligt håll inte kan acceptera.

Anmälningen mot Mölnlycke health care gäller ett fall från 2011 då 22 arbetare, varav flera fackligt aktiva, sagts upp efter konflikter vid löneförhandlingar. Den situationen är dock löst, och fack och arbetsgivare har enats om en uppgörelse.

– De uppsagda har fått ekonomisk kompensation, men det viktigaste är att Mölnlycke tagit konsekvenserna av vad som skett. Företaget försöker förbättra samarbetsklimatet på fabriken genom att bygga en dialog mellan företagsledningen och fackklubben, säger Erik Andersson.

Om NKP finner att företagen brutit mot OECD:s riktlinjer kommer det ändå inte att straffas.

– NKP är ingen domstol, men företagen hängs ut och får mycket negativ publicitet både i Sverige och internationellt i så fall, säger Erik Andersson.