Kommunal vill ha ett nytt reseavdrag i deklarationen. Det enda som ska räknas är avståndet till jobbet.

Därmed blir det mer lönsamt att åka kollektivt och mindre lönsamt att ta bilen. Dessutom minskar möjligheterna att fuska med reseavdraget.

I dag får den som uppfyller kraven för reseavdrag dra av 18:50 kronor per mil för resor till och från jobbet med egen bil. Kommunal räknar med att ett nytt reseavdrag ska minska bilåkandet och därmed leda till bättre miljö.

Kommunal vill ha låga biljettpriser i kollektivtrafiken, men inte nolltaxa. En orsak är att nolltaxa gör att folk slutar gå och cykla. En annan orsak är att nolltaxa tar resurser från annat, som förskola och äldreomsorg.

Kommunal vill också göra det enkelt att passera en länsgräns. Betalsystemen ska hänga ihop.

Det här är förslag som förbundsstyrelsen har ställt sig bakom. Det definitiva beslutet fattas på kongressen den 28–31 maj.