Sömnlösa nätter, ont i magen och indragna raster. Lärarna på Mjälgaskolan i Borlänge närmar sig bristningsgränsen, varnar skyddsombudet och kräver att Arbetsmiljöverket griper in mot it-stressen.

– Datorerna är bara ett år gamla, men de har av någon okänd anledning alltid krånglat, berättar Lärarförbundets skyddsombud Kristina Hjelm, som nu anmält kommunen till Arbetsmiljöverket.

Ovan på det ständigt växande berget av administrativa uppgifter har lärarna fått en ny arbetsuppgift – att åtgärda eller kompensera för ständigt krånglande datorer, berättar hon.

De lagstadgade rasterna kan inte tas ut. Många gånger används de till att förtvivlat försöka komma in på datorn för att komma åt viktiga dokument. Eller åt att planera om lektionerna för att försöka komma i kapp.

Det rör sig om akut it-stress och lärarna upplever situationen som mycket allvarlig, skriver skyddsombudet i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

För en tid sedan upprättade kommunen en handlingsplan för att lösa problemen, annars skulle datorerna bytas ut mot nya senast i maj, vilket alltså inte skett.

Skyddsombudet berättar bland annat att lärarna upplever konstant stress över att inte veta om de kan följa sin arbetsplanering från den ena minuten till den andra.

– Också eleverna är uppgivna och ledsna över att se sina arbeten vid datorn gå förlorade.

Stressen, den ökade arbetsbördan och oron över att eleverna inte kan genomföra moment som ingår i läroplanen har gjort att många lärare går med spänningsvärk, magont och huvudvärk.