Kvinnor är fortfarande en arbetskraftsreserv i Sverige. Det säger Kommunal i kongressrapporten ”Välfärd ger näring” och pekar på ett alternativ till att vi jobbar till 75, att unga börjar jobba tidigare och invandring av arbetskraft.

Bara inom Kommunal finns en stor arbetsreserv av medlemmar, främst kvinnor, som inte får jobba så mycket som de vill.

140 000 anställda inom Kommunals område har otrygga jobb. Det är timanställda, vikarier och andra visstidsanställda. Fler än 90 000 av dem är över 25 år. Medelåldern är 35 år. Tre av fyra är kvinnor. Deras medellön är 9 150 kronor i månaden. Före skatt. Det beror på att de tjänar mindre än fast anställda och att de bara får jobba halvtid i genomsnitt.

Allt som allt jobbar varannan kommunanställd kvinna deltid. Det visar nya siffror som Kommunalarbetaren avslöjade strax före jul. Många av dem vill gå upp till heltid.

Om kvinnorna jobbar lika mycket som männen betyder det ytterligare 400 000 heltidsjobb. Här döljs en mycket stor arbetskraftsreserv.

Men för att frigöra reserven krävs bättre välfärd, till exempel bättre äldreomsorg och barnomsorg på obekväma arbetstider.

Äldreomsorgen har bantats i drygt 30 år. Bara mellan 2001 och 2012 försvann var fjärde plats i äldreboende. Det motsvarar 30 000 platser på drygt tio år.

I stället är vi på väg tillbaka till ett samhälle där barnen tar hand om sina gamla föräldrar. 360 000 personer i yrkesverksam ålder hjälper en gammal, sjuk eller funktionshindrad anhörig varje dag eller flera gången i veckan.

Mellan 80 000 och 100 000 människor, främst kvinnor med högst gymnasieutbildning har gått ner i arbetstid eller helt enkelt slutat jobba för att hand om sina gamla föräldrar eller andra anhöriga.

Ingen jublar över denna utveckling, inte heller de gamla. Många gamla känner sig som en belastning för sina barn.

30 procent av Kommunals medlemmar kan inte jobba heltid därför att förskolan bara har öppet på dagtid. Det visar en medlemsundersökning som redovisades 2011.

– Brister i både barnomsorg och äldreomsorg leder till att kvinnors möjlighet till lönearbete minskar. Införandet av vårdnadsbidrag bidrar också till att minska jämställdheten, står det i rapporten till Kommunals kongress.

Samhället skulle tjäna på fler nattis. I en tidigare rapport räknar Kommunal med att samhället tjänar 90 kronor per timme om öppettiderna på dagis förlängs. Däremot går kommunerna back. Därför går utbyggnaden i snigelfart.