Jämställda löner är en viktig fråga, även för mansdominerade förbund. IF Metall vänder sig emot de uttalanden LO:s ordförande gjort om att männen inte vill att kvinnolönerna kommer ikapp.

I den nyutkomna boken Lönekampen med förhinder säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att de mansdominerade förbunden inom LO inte vill att kvinnors löner höjs så att de tjänar lika mycket som män, vilket Arbetet berättade om i går.

De uppgifterna tillbakavisas nu av IF Metalls ordförande Anders Ferbe.

– Jag försäkrar att den uppfattningen inte finns i IF Metalls förbundsledning eller förhandlingsdelegationer. Det skulle vara att göra skillnad också på medlemmar inom vårt eget förbund, bland annat lågavlönade kvinnor. Självklart förekommer inga sådana diskussioner. Tvärt om har vi varit föregångare när det gäller exempelvis föräldralön, lönekartläggningar och att jobba med lönesystem, säger han.

Anders Ferbe betonar att jämställda löner är en oerhört viktig fråga för IF Metall och att förbundet därför tillsammans med Kommunal varit med och finansierat boken där Thorwaldsson uttalar sig.

– Vi har gjort det för att få igång en viktig debatt och visa på komplexiteten i frågan. Jag förstår att Karl-Petter är ute efter samma sak när han spetsar sina uttalanden, och tycker att det är bra att han skapar debatt.

Karl-Petter Thorwaldsson påpekade att det är svårt att ändra löneläget för olika yrkesgrupper i förhållande till varandra. Han förklarade att inget fackförbund vill att något annat förbunds medlemmar ska komma ikapp eller gå om de egna medlemmarna i lönenivå. Enligt Anders Ferbe är det att förenkla frågan om jämställda löner.

– Vi har inget primärt intresse att hålla distans till andra förbunds löner, men enbart lönebildningen kan inte lösa det här komplexa problemet. Det måste till andra insatser som stärker kvinnorna på arbetsmarknaden.

Förutom ett jämställt föräldraskap nämner han att fler kvinnor måste komma in i de mansdominerade sektorerna och att kvinnor måste få bättre utvecklingsmöjligheter i jobbet så att de inte blir fast med enklare arbetsuppgifter.

– Det är bra att vi nu får debatt och diskussion om de här viktiga men oerhört svåra frågorna, säger Anders Ferbe.