Antalet arbetslösa passerade 400 000 i april. Nästan 401 000 var arbetslösa – 16 000 fler än i april förra året. Därmed är arbetslösheten uppe i 8,5 procent.

Mer än hälften av de arbetslösa hade varit utan jobb i mer än ett halvår. Antalet ökade med 10 000 till 233 000 på ett år. Av dem har nästan 70 000 gått utan jobb i mer än två år.

Allt fler går arbetslösa allt längre. Det återspeglas i att antalet deltagare i fas 3 fortsätter att öka. Drygt 34 000 deltog i april – nästan 4 000 fler än för ett år sedan. Av dem är 433 under 25 år – 100 fler än för ett år sedan.

Detta trots att Arbetsförmedlingen har infört något som kallas för ”nolltolerans” mot ungdomar i fas 3.

Allt som allt deltog 99 000 arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins tre faser. Det är en ökning med drygt 2 000 på ett år. Hela ökningen – och mer därtill – beror på att fas 3 växer.

Bidragsjobben blir fler. 127 000 människor hade jobb med bidrag från staten i april – en ökning med 4 000 på ett år.

Drygt 5 500 varslades om uppsägning i april. Det är en ökning med nästan 50 procent jämfört med april i år. Industrin varslade drygt 2 200 anställda i april.

Av LO-förbunden har Hotell- och restaurangfacket den högsta arbetslösheten. Nästan var fjärde medlem i a-kassan var antingen arbetslös på hel- eller deltid eller inskriven i något av Arbetsförmedlingens program för arbetslösa.

I Fastighets är motsvarande siffra 17 procent av medlemmarna i a-kassan. Därefter följer Transport och Handels.

Elektrikerna och Pappers har den lägsta arbetslösheten. 4,4 procent av medlemmarna i Elektrikernas a-kassa är antingen arbetslösa eller deltar i något program. Motsvarande siffra i Pappers är 7,6 procent.

Ljuset på arbetsmarknaden kommer från norr. Arbetslösheten minskade i fyra län i april. Det är de fyra nordligaste – Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Arbetslösheten i Norrbotten minskade mest på ett år – från 8,7 procent i april 2012 till 8,0 procent i april 2013.

Uppsala län har lägst arbetslöshet – 6,1 procent – följt av Stockholms län med 6,8 procent.