Stora barngrupper, låg personaltäthet och usla lokaler. Det är de största problemen på fritidshemmen, visar en enkätundersökning från Lärarförbundet som besvarats av 3 800 lärare.

– Förutom ökad stress för barn och lärare är de stora barngrupperna ett särskilt starkt hot mot de elever som behöver extra stöd, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i en kommentar till undersökningen.

Åtta av tio lärare klagar på arbetsbelastningen som har ökat påtagligt under de senaste åren enligt undersökningen.

70 procent av lärarna i fritidshemmen säger att de inte hinner planera den pedagogiska verksamheten. Var fjärde upplever dagligen ljudnivån som störande, vilket resulterar i trötthet, stress och huvudvärk.

I förlängningen drabbas inte bara barnen, utan hela samhället när elever i behov av särskilt stöd inte får de resurser de behöver, påpekar Eva-Lis Sirén.

– Det är dags för Sveriges politiker att få upp ögonen för vilken tillgång fritidshemmen är och kan vara.