Foto: Anders Wiklund

– Visst är vi lönepoliser, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

 

Medlingsinstitutets roll som ”lönepolis” gör det omöjligt att bryta lönediskrimineringen i kvinnodominerade branscher. Medlingsinstitutet har ”skruvat tolkningen av sitt uppdrag” …”till stort men för kvinnodominerade yrken”.

Kommunal går till ny attack mot Medlingsinstitutet i förslaget till ny lönepolitik, som kongressen ska besluta om i slutet av maj.

– Visst är vi lönepoliser. Vårt uppdrag är att verka för en fungerande lönebildning, svarar Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

Kommunal vill se två förändringar:

• Medlingsinstitutets uppdrag måste förändras. Industrinormen ska styra löneökningarna i genomsnitt på hela arbetsmarknaden. Med den tolkningen finns det utrymme för att ge mer till kvinnodominerade yrken.

• Medlingsinstitutet ska utgå från verkliga löneökningar – inte från procentsatser i avtalen. Arbetare i privat sektor och tjänstemän, särskilt i privat sektor, får löneglidning. Deras löner ökar mer än vad som sägs i avtalen. Kommunalarna har ingen löneglidning. Industrinormen leder till att de halkar efter andra grupper.

För att uppnå de förändringarna måste Kommunal övertyga riksdag och regering om att ändra i lagar och förordningar. Claes Stråth ser ingen möjlighet för Medlingsinstitutet att tänka om. Han hänvisar till vad arbetsmarknadsminister Hillevi Engström nyligen sa i en riksdagsdebatt med Ali Esbati (V).

– Hon konstaterar att vi agerar i enlighet med den instruktion vi har, säger Claes Stråth.

Det innebär att industrins avtal bestämmer löneutrymmet för alla på arbetsmarknaden. Det är avtalen som styr – inte hur mycket lönerna, eller för att vara alldeles korrekt kostnaderna för arbetskraften, ökar i verkligheten.

– Vår roll som statens representant är att utgå från den lönenormering som finns i den internationellt konkurrensutsatta sektorn, förklarar Claes Stråth.

Kommunal har gått igenom avtalsrörelserna 2010 och 2012 och kommer till slutsatsen att staten tog en oönskad partsroll i förhandlingarna.

– Hösten 2011 förhandlades om nya löner 2012 och den statliga myndigheten Medlingsinstitutet bestämde att alla avtalsområden, oavsett löneläge, skulle få 2,6 procent, skriver förbundet i en underrapport till den lönepolitiska utredningen och fortsätter:

– Med denna metod säger sig Medlingsinstitutet värna den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Något som emellertid får konsekvenser för möjligheterna att successivt bryta den lönediskriminering som finns mellan kvinno- och mansdominerade branscher på den svenska arbetsmarknaden.

Claes Stråth konstaterar att det en gång var Transports ordförande Lars Lindgren som myntade uttrycket ”lönepolis” om Medlingsinstitutet. Det är kanske ingen slump att Kommunal lånar uttrycket.

Både Kommunal och Transport drar samma slutsats. Medlingsinstitutets agerande leder till att grupper som inte får något utöver avtalen halkar efter i varje avtalsrörelse.