Problemet kan sammanfattas med att ingen förälder vill erkänna att de har ett fult barn. Det hävdade i alla fall en brittisk EU-parlamentariker i en debatt om EU:s framtid.

– EU behöver återfödas en tredje gång, sa den österrikiska EU-parlamentarikern och vice talmannen Othmar Karas under seminariet The Future of Europe in a time of crisis som hölls förra veckan i EU-parlamentet i Bryssel.

EU föddes som ett fredsprojekt efter andra världskriget och återföddes igen 1989, enligt Karas, då det kalla kriget tog slut. Nu hoppades han på ännu en återfödsel.

– Som ett svar på globaliseringen, sa han och underströk att EU:s chans att hävda sin konkurrenskraft ligger i ett utökat politiskt samarbete.

Men av debatten att döma kan det bli en smärtsam tredje förlossning.

Skillnaderna i synen på vad som behöver göras för att få EU på rätt köl är stora.

Karas efterlyste större resurser till EU och en tätare politisk union. Samtidigt gillar han inte de senaste veckornas heta debatt där åtstramningspolitiken har ifrågasatts.

– Det har blivit en ideologisk debatt, sa han och framhöll vikten av att länderna håller sig till de överenskommelser som slutits.

Socialdemokraten och EU-parlamentets talman, tysken Martin Schulz, började i andra änden. Han välkomnade debatten och sa att ”åtstramningspolitiken var en dålig idé redan från början”. Han varnade för att EU:s hela existens står på spel.

– Folk i Europa vänder unionen ryggen och ser den som en anonym makt som vill reglera människors liv. I den generation som är bäst utbildad saknar hälften jobb och samtidigt satsas stora summor på att rädda banker, sa han och enligt honom ligger vägen ur krisen i ett tätare samarbete.

Även om Schulz och Karas har olika syn på åtstramningspolitiken framhärdade båda i att lösningen är att bygga en starkare politisk union.

Det är en lösning som två brittiska EU-parlamentariker är skeptiska till.

Martin Callanan skyllde en stor del av den ekonomiska krisen och växande främlingsfientligheten på den gemensamma valutan. Han ser det som uppenbart att euroländerna hade två alternativ. Det ena är att skapa ett transfereringssystem där pengar förs över från rika länder, som Tyskland, Finland och Nederländerna till de krisande ekonomerna i Syd. Det andra alternativet är att låta euroområdet falla sönder i två block med olika ekonomisk politik, ett område i Nordeuropa och ett i Sydeuropa.

– Att vänta med att göra något påverkar oss alla negativt så snälla bestäm er fort, uppmanade han och liknade problemet med att det är precis som föräldrar som inte kan acceptera att de har ett fult barn.

Enligt Callanan har euroländerna inte vågat genomföra de åtgärder som krävs för att klara av att hantera en gemensam valuta.

Martin Callanan sitter för de konservativa som fortfarande vill att landet ska vara med i EU men att banden mellan EU-länderna ska bli lösare och samarbetet till största delen ska handla om fri handel.

Den andra britten var Nigel Farage från det EU-kritiska partiet UKIP. De senaste månaderna har partiet gått starkt fram i opinionsundersökningar och deras mål är att Storbritannien ska lämna unionen.

Nigel Farage tror inte att det skulle hjälpa med att föra över pengar från nord till syd och sa att han tror att Storbritannien kommer att lämna EU inom fem-sex år. Euroländernas framtid ser han dystert på.

– Jag tror att eurozonen kommer att sluta i våld och en splittring mellan Nord och Syd. Jag är mer hoppfull om Nordeuropas framtid.