Facket hjälper medlemmarna att fixa jobb. IF Metalls avdelning i Trollhättan ska samarbeta med arbetsförmedlingen för att hitta jobb åt långtidsarbetslösa.

– Vi i facket har lite andra ingångar till företagen än arbetsförmedlingen, säger Håkan Skött på IF Metall.

När Saab Automobile gick i konkurs för ett och ett halvt år sedan fanns det redan många arbetslösa industriarbetare i Trollhättan, och det är dessa facket nu vill hjälpa.

– Det har förekommit kritik från andra arbetslösa mot att Saabarna fått fördelar och hjälp som andra inte fått, och det är ju sant. Därför tog IF Metall initiativ till det här projektet, säger Håkan Skött.

Han var tidigare klubbordförande på Saab, men har nu anställts av avdelningen för att driva projektet tillsammans med Christer Persson, tidigare klubbordförande på Vargön Alloy. Tillsammans ska de försöka hitta jobb åt de runt tusen arbetslösa IF Metallmedlemmar i Trollhättan som var arbetslösa redan då Saab gick i konkurs.

Tanken är de ska åka runt till företag för att ta reda deras rekryteringsbehov och sedan matcha behoven med kompetensen hos de arbetslösa. Håkan Skött är övertygad om att facket kan hitta jobb som Arbetsförmedlingen i vanliga fall missar.

– Vi har en mer naturlig kontakt med företagen, då vi träffar dem regelbundet vid löneförhandlingar och så, säger han.

– Och så finns det ju företag som inte har en så positiv bild av arbetsförmedlingen och då kan vi fungera som dörröppnare.

Facket ska försöka ordna både praktikplatser, nystartsjobb, lönebidragsanställningar och andra anställningar, men målet är att det i slutändan ska bli fasta anställningar. Det ska också finnas möjlighet att varva praktik och utbildning om någon behöver till exempel svetsarutbildnibng eller truckkörkort för att kunna få ett fast jobb.

Projektet startade första maj och ska pågå i tre månader med uppehåll under sommaren. Hur många jobb det kommer att ge vill Håkan Skött inte gissa.

– Det här är ju en lite knivig grupp eftersom de varit arbetslösa länge. Men vi har redan fått positiv respons från företag som tycker att det här verkar bra, så jag är hoppfull, säger han.